05 NİSAN 2019 TARİHLİ VE 30736 SAYILI RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

05 Nisan 2019 Tarihli ve 30736 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
05 Nisan 2019 00:15

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2016/181, K: 2018/111 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/17892 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...