15 KASIM 2018 TARİHLİ VE 30596 SAYILI RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

15 Kasım 2018 Tarihli ve 30596 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
15 Kasım 2018 08:54

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim-Öğrenim ve Sınav Yönetmeliği

––  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/9, K: 2018/84 Sayılı Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMUEXPRESS

KAMU EXPRESS SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...