23 MART 2019 TARİHLİ VE 30723 SAYILI RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
23 Mart 2019 09:36

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 380 kV (Yeniköy-Uzundere)Brş.N-Germencik 380 TM Enerji İletim Hattı Deplasesi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 850)

YÖNETMELİK

–– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)

–– TS 1143 İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/6)

–– TS 1035 Cıvatalar-Merkezleme Cıvatası-Yaprak Yaylar İçin, Metrik Vidalı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/7)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...