8 KASIM 2018 TARİHLİ VE 30589 SAYILI RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

8 Kasım 2018 Tarihli ve 30589 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
08 Kasım 2018 07:22

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği

––  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞ

––  Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/7179 Başvuru Numaralı Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMUEXPRESS

KAMU EXPRESS SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...