BAŞARI BELGELERİ AYRIM YAPILMADAN HERKESE VERİLMELİ

Eğitim kamuoyunun tartışmalı konularından biri olan başarı belgeleri konusunda Eğitim-Bir-Sen Trabzon 1 No.lu’lu şubeden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına başarı belgesi verilmesi istendi.
12 Şubat 2019 06:11

Eğitim-Bir-Sen Trabzon 1 No.lu Şube İl Divanı ve Teşkilat Eğitimi programının ardından bir sonuç bildirgesi yayınladı. Trabzon’un yerel eğitim sorunlarının yanı sıra ülke gündemindeki problemlere değinilen açıklamada Trabzon’un eğitimdeki başarısı göz önünde bulundurularak ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına başarı belgesi verilmesi gerektiği belirtildi. Kılık kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, üçüncü kişileri etkilemeyen davranışlardan dolayı haklarında idari işlem başlatılan eğitim çalışanlarının soruşturmalarının da sonlandırılması istendi.

TRABZON EĞİTİM-BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE 09-10 ŞUBAT TARİHLERİNDE DÜZENLENEN İL DİVANI ve TEŞKİLAT EĞİTİMİ SONUÇ BİLDİRİSİDİR

 1. Vicdan tutulması yaşanan bir çağda, zulümlerin, ölümlerin ve katliamların sıradanlaştığı bir dünyada, insan varlığının ve hayatının sadece istatistiki bir veri olarak görülerek zulmün görmezden gelinmesi, evrensel ilkelerin ve bunlara bağlılığın sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Doğu Türkistan, Filistin, Suriye, Arakan ve Yemen başta olmak üzere, mazlum halklara ve insanlara karşı sürdürülen, insanlığın ortak utancı olan katliamları, cinayetleri, açlığa maruz bırakılmayı ve hak ihlallerini şiddetle kınıyor; insanlık âlemini zulme karşı durmaya, barış, adalet, özgürlük ve insan haklarını dünyamıza hâkim kılmak için sorumluluk almaya, zalime ve zulme dur demeye çağırıyoruz. Vefatının sene-i devriyesinde Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmet ve minnet ile yâd ediyoruz. İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlere  Allah’tan (cc) rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz
 2. 2014 yılında sınavlara dayalı istatistiklerde   40’lı sıralarda olan ilimizi zaman içerisinde  istikrarlı bir biçimde yükselterek 2018 yılında   LGS’de Türkiye 1.’si  olmasında,  üniversite sınavlarında da  10. Sıraya çıkmasında emeği olan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da daha çok çalışacak, çaba harcayacak, azimle, kararlılıkla, alın ve akıl teri dökerek başarımızın devam edeceğine inancımız tamdır.
 3. Uzun süredir teklif ve takipçisi olduğumuz 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilerek  bir an önce yürürlüğe girmelidir.
 4. Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülmesinin asıl olduğu gerçeğinden hareketle, ücretli- sözleşmeli öğretmenlik önceliğinde kamu personel sisteminde sözleşmeli personel uygulamasının sona erdirilmesi, kadrolu istihdam dışındaki her türlü istihdam şekline son verilmesi; mülakat gibi kamu vicdanını yaralayan ve adaletsizlik üreten personel alım uygulamalarından da vazgeçilmesi hem toplumun genel beklentisinin hem de devletin kamuda kaliteli hizmet vermesinin gereğidir.
 5. Son öğretmen ataması ile aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza başarı ve huzur dolu bir çalışma hayatı diliyoruz. Bununla birlikte 20 bin öğretmen atamasını yeterli bulmuyoruz. Buna bağlı olarak hem eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de atama bekleyen öğretmen adaylarına hak etmiş oldukları imkanı sağlayacak yeni öğretmen atamaları ivedilikle yapılmalıdır.
 6. Eğitim çalışanlarının, her geçen gün dozu artarak devam eden, kimi zaman da ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının mağduru hâline getirilmesini kınıyor; samimiyet, fedakârlık ve sabır da gerektiren bir mesleği icra eden eğitimcilerin her zaman yanında olduğumuzu bir defa daha dile getiriyoruz. Şiddet olaylarına karşı caydırıcı tedbirler getirecek, eğitimciyi darp edenlere, onlara karşı cürüm işleyenlere hak ettikleri cezaların verilmesini sağlayacak hukuki düzenleme ihtiyacının ve talebimizin ivedilikle karşılanmasını istiyoruz.
 7. Sendika olarak önerdiğimiz öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi yapılmasına 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer verilmesini yerinde ve gerekli görüyoruz. Ancak, haklı beklenti ve taleplerin karşılandığı, öğretmenlerin görev, yetki, hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleki gelişim ve kariyer basamaklarının, mesleki özerkliklerinin ve iş güvencelerinin tanımlandığı, öğretmene destek niteliğinde bir meslek kanunu bekliyor; bu doğrultuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.
 8. Eğitim yöneticiliği kaosa sürüklenmemeli, derhal yönetici atama takvimi açıklanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
 9. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükü azaltılmalı ve gelir vergisi%15 ‘te sabitlenmelidir.
 10. Alan değişikliğinde talepler tam olarak karşılanamadığından her yıl diplomaya dayalı alan değişikliği yapılmalıdır.
 11. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak çalışanların tamamı genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir.
 12. Trabzon’un eğitimdeki başarısı göz önünde bulundurularak ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına başarı belgesi verilmelidir. Bununla birlikte üçüncü kişileri etkilemeyen davranışlardan dolayı haklarında idari işlem başlatılan eğitim çalışanlarının soruşturmaları da yine bu kapsamda sonlandırılmalıdır.
 13. Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan tüm eğitim çalışanlarına hizmet puanı artırımlı olarak verilmeli ve iki yıla bir kademe ilerlemesi uygulanmalıdır.  
 14. Bölgesel derslik ihtiyaçları giderilmeli, kayıt dönemlerinde ikamet değişikliği yapılarak belirli okullara yığılmanın önüne geçilmelidir.
 15. Taşımalı eğitimde yaşanan sorunlar öğretmenlerin üzerine yıkılmamalı, yapılan şikayetler dikkate alınarak görevini yerine getirmeyen sorumlulara yaptırım uygulanmalıdır.
 16. Sürekli geçici görevlendirmelerle okulların normları kapalı tutulmamalı, öğrenciler ücretli öğretmene mahkum edilmemelidir.
 17. 6 yıldır sendika olarak uyguladığımız sivil itaatsizlik eylemi ile darbe zihniyetinin temsili olan ve hali hazırda fiilen uygulanmayan kılık kıyafet yönetmeliği ivedilikle kaldırılmalıdır.
 18. Okullarda yönetici normları değişen ve artan iş yükü göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmeli, okulların ihtiyacını karşılayacak şekilde artırılmalıdır.
 19. Eğitim ortamlarında huzuru kaçıracak, çalışma barışını bozacak ve çalışanlar arasında kutuplaşmaya yol açacak her türlü eylem ve söylemden kaçınılmalıdır.
 20. Eğitime bakış sadece sayısal veriler ve kariyer odaklı olmaktan çıkarılmalı, öğrencilerimizin karakterlerinin gelişimi öncelenerek milli ve manevi değerlerimizi hakkıyla benimsemelerini sağlayacak değerler eğitiminin müfredattaki ağırlığı arttırılmalıdır. Bu kapsamda sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Bir Bilenle Bilge Nesil” ve “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” gibi projeler desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...