Son dakika

ARAMA

HAVA DURUMU

  • °C - °C
  • °C - °C
  • °C - °C

DÖVİZ KURLARI

  • Altın (Has) Alış 162.61 Satış 164.47
  • Dolar Alış 3.9365 Satış 3.9436
  • Euro Alış 4.6677 Satış 4.6761

HAVA KUVVETLERİ KOM. PİLOT ADAYI SUBAY ALIM İLANI

Hava Kuvvetleri Kom. Pilot Adayı Subay Alım İlanı

17 Kasım 2016 Perşembe 19:27

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAY

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

(En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot

olarak mezun olanlar ile en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren

fakülte ve yüksekokul mezunu olup ticari pilot lisansı veya havayolu

nakliye pilotu lisansı bulunanlar arasından temin yapılacaktır.)

Başvuru Tarihleri

17 Kasım-02 Aralık 2016

DİKKAT!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.

Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

Sevgili Pilot Subay Adayları;

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.

Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21 'inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş pilotları Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en öncelikli hedefimizdir.

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup www.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" hedefi doğrultusunda görev yapan Türk Hava Kuvvetlerinin her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.

Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir hava ve uzay gücünde ve milletinin emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı

İÇİNDEKİLER

Sıra

No.

Başlık

Sayfa

No.

1.

Faaliyet Takvimi

4

2.

Başvuru Koşulları

4

3.

Giriş Koşulları

4

4.

Sınıflandırma ve Yasal Haklar

5

5.

Başvuru Şekli ve Tarihi

6

6.

Seçim Aşamaları

6

7.

Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT)

6

8.

Kişilik Değerlendirme Testi

7

9.

Genel Sağlık Muayenesi

7

10.

Mülakat

7

11.

Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının İlanı

7

12.

Uyarılar

8

13.

Kabul Edilen Kaynak Lisans Programları

8

14.

FYDT Tablosu

9

15.

Yetkili Sağlık Kuruluşları

11

16.

İletişim ve Ulaşım Bilgileri

12

1. FAALİYET TAKVİMİ

S.No.

Faaliyet Adı

Yeri

Tarihi

1.

Başvuruların Yapılması

İnternet

www.msb.aov.tr

17 Kasım-02 Aralık 2016

2.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilen Adayların İlanı

İnternet/ SMS www.msb.gov.tr

Daha sonra bildirilecektir.

3.

Seçim Aşamaları

Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL

Daha sonra bildirilecektir.

4.

Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sağlık Raporu Almaları

Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan "Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili" Sağlık Kuruluşları

Daha sonra bildirilecektir.

5.

Mülakat Aşamasına Çağrılan Adayların Duyurulması

İnternet/ SMS www.msb.gov.tr

Daha sonra bildirilecektir.

6.

Mülakat

Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL

Daha sonra bildirilecektir.

7.

Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin Başlaması (KATILIŞ)

Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL

Daha sonra bildirilecektir.

NOT: Milli Savunma Bakanlığı, başvuru kılavuzu, seçim usul ve esasları ile faaliyet takviminde

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. BAŞVU RU KOŞU LLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan pilot olarak mezun olmak veya en az dört yıl süreli Tablo-1'de belirtilmiş mühendislik bölümlerinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olup ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilot lisansına sahip olmak (yurtdışındaki üniversitelerden belirtilen bölümlerden mezun olup denkliği YÖK tarafından onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olanlar dahil),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1984 sonrası doğumlu olmak),

ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

3. GİRİŞ KOŞULLARI:

a. Yapılacak "Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması" sonucunda uygun bulunmak,

b. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,

c. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç

-4-

uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

d. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

e. Yapılacak olan mülakat sınavında başarılı olmak,

f. Boyu 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil) olmak,

g. Vücut kitle endeksi 19 kg/m2 ile 29 kg/m2 (19 kg/m2 ve 29 kg/m2 dahil) arasında olmak (Örneğin 1.80 m boyunda, 80 kilo bir adayın vücut kitle endeksi 80/(1,8*1,8)=24,69-limit içi),

ğ. Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan "Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili" Sağlık Kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen "Kategori 1 Uçuşa Elverişlidir/ Kategori 2 Uçuşa Elverişlidir/ Kategori 3 Uçuşa Elverişlidir" raporlarından birine sahip olmak,

h. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

4. SINIFLANDIRMA VE YASAL HAKLAR:

a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilecek eğitimi başarılı olarak bitiren adaylar Hv.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek uçak/helikopter tipinde pilot sınıfında göreve başlayacaklardır.

b. Ancak eğitimde başarılı olamayan adaylar istekleri halinde Hv.K.K.lığı bünyesindeki diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak göreve devam edebilecekler veya tazminatsız olarak ayrılabileceklerdir.

c. Adaylar Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi boyunca asteğmen maaşı tahakkuk ettirilecek, subaylığa nasıptan itibaren sınıf ve rütbelerinin özlük haklarına tabi olacaklardır.

ç. Pilotaj eğitiminde başarılı olanlar için meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere 18 yıl mecburi hizmet uygulanır.

d. Pilotaj eğitiminde başarılı olamayan ve diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak devam etmeye istekliler için 3 yıllık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmaz. Deneme süresi içinde ayrılmayanlar, subay naspedildiği tarihten itibaren 10 yıllık mecburi hizmet süresine tabi olurlar.

e. Subaylara, sınıf ve rütbelerine göre farklılık gösteren özlük hakları ile birlikte, lojman, askeri sosyal tesisler, sağlık imkanlarından yararlanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal ve ekonomik imkan sunulmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma, yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkanları sağlanmaktadır.

5. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular, 02 Aralık 2016 saat 23:59'a kadar www.msb.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgiler doldurularak yapılacaktır.

b. Başvuru tarihini geçiren ve başvuru koşullarını taşımayan adayların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca elektronik posta veya gazete ilanı verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

6. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Başvurusu kabul edilen adayların Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL'da icra edilecek olan seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında mutlaka üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir.

b. Pilot subay adayı seçim aşamaları;

(1) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT),

(2) Kişilik değerlendirme testi,

(3) Genel Sağlık Muayenesi,

(4) Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

c. Belgelerin eksik olması veya durumunun başvuru koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarılar ve belgelerinizi bir kez daha kontrol edin. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir.

ç. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

d. Seçim aşamasına (FYDT) çağrılacak aday sayısı kontenjanın 20 katına kadar, mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı kontenjanın 6 katına kadar olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir.

7. FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME TESTİ (FYDT):

a. FYDT, subay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını belirleyen testler olup şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar erkek adaylar için Tablo-2'de, bayan adaylar için Tablo-3'de gösterilmiştir. Teste katılan ve sınavı tamamlayan adaylar için eleme yapılmayacak, ancak adayın aldığı puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır. Değerlendirme puanı, üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

b. Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor ayakkabısı, eşofman takımı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

c. FYDT sonuçları "Sonuç Tebliğ Komisyonu" tarafından adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, "Pilot Subay Adayı FYDT İtiraz Dilekçesi" ile sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceleyecek ve aynı gün içerisinde kararını verecektir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

8. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ:

Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarına yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.

9. GENEL SAĞLIK MUAYENESİ:

a. FYDT sonucunda seçim aşamasına çağrılan adaylar, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve Tablo-4'de belirtilen "Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili" Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen "Kategori 1 Uçuşa Elverişlidir/ Kategori 2 Uçuşa Elverişlidir/ Kategori 3 Uçuşa Elverişlidir" kararlı sağlık raporlarından birini alacaklardır.

b. Adaylar seçim aşamalarına gelirken yanlarında "uçucu personelin sağlık yeteneklerine (Kategori 1/2/3) sahiptir" kararlı sağlık raporunu getireceklerdir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

c. Sınava başvuru yapan adaylar sağlık sonuçlarının sınav merkezi tarafından görülebilmesini kabul etmiş sayılır.

10. MÜLAKAT:

a. Mülakat; subay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

b. Mülakat kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

c. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup yapılan değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılacaktır.

ç. Belirlenen puanın altında alan adaylar mülakattan başarısız kabul edilecek ve elenecektir. Karar Mülakatı Kurulunun kararına itiraz edilmez.

11. DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:

a. Seçim aşamalarında başarılı olan her aday için performans değerlendirmesi yapılacaktır. "Aday Performans Puanı" aday öğrencilerin ÖSYM Puanı, diploma notu, FYDT puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

b. Ayrıca adayın lisansüstü öğrenim durumu, askerlik durumu, YDS/e-YDS notuna göre ilave puan verilecektir.

c. Beceri sınavı ile giren adayların ÖSYM puanı olmaması durumunda; ÖSYM puanı ve diploma notu yerine sadece diploma notu değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

ç. Performans puan sırasına göre belirlenen adaylara daha sonra ilan edilecek bir tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

12. UYARILAR:

a. Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan adaylar, eğitime kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin ilişikleri derhal kesilecektir.

b. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

c. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

13. KABUL EDİLEN KAYNAK LİSANS PROGRAMLARI:

TABLO-1 Kabul Edilen Kaynak Lisans Programları

S.NO

KAYNAK LİSANS PROGRAMLARI

S.NO

KAYNAK LİSANS PROGRAMLARI

1

Pilotaj Bölümü

16

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

2

Bilgisayar Mühendisliği

17

İşletme Mühendisliği

3

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

18

Kontrol Mühendisliği

4

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

19

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

5

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

20

Makine Mühendisliği

6

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

21

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

7

Biyomedikal Mühendisliği

22

Mekatronik Mühendisliği

8

Elektrik Mühendisliği

23

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

9

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

24

Sistem Mühendisliği

10

Elektronik Mühendisliği

25

Uçak Mühendisliği

11

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

26

Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği

12

Endüstri Mühendisliği

27

Uçak ve Uzay Mühendisliği

13

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

28

Uzay Mühendisliği

14

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

29

Yazılım Mühendisliği

15

Havacılık Mühendisliği

 

14. FYDT TABLOSU:

TABLO-2 Subay Adayı (Erkek) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri

Şınav (120 sn.)

Yardımlı Mekik (120 sn.)

400 M. Koşu (sn.)

Tekrar

Puan

(*)

Puan

Puan

Tekrar

Puan

(*)

Puan

Puan

Derece

Puan

40

100

  

40

100

  

70

100

39

98

  

39

98

  

71

95

38

96

  

38

96

  

72

90

37

94

  

37

94

  

73

85

36

92

  

36

92

  

74

80

35

90

100

 

35

90

100

 

75

75

34

88

97

 

34

88

97

 

76

70

33

86

94

 

33

86

94

 

77

65

32

84

92

 

32

84

92

 

78

60

31

82

90

 

31

82

90

 

79

55

30

80

88

 

30

80

88

 

80

50

29

78

86

 

29

78

86

 

81

45

28

76

84

 

28

76

84

 

82

40

27

74

82

 

27

74

82

 

83

35

26

72

80

 

26

72

80

 

84

30

25

70

78

100

25

70

78

100

85

25

24

68

76

97

24

68

76

97

86

20

23

66

74

94

23

66

74

94

87

15

22

64

72

91

22

64

72

91

88

10

21

62

70

88

21

62

70

88

89

5

20

60

68

85

20

60

68

85

90

1

19

58

66

82

19

58

66

82

NOT:

Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Alacağınız her yüksek not, değerlendirme esnasında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

18

56

64

80

18

56

64

80

17

54

62

77

17

54

62

77

16

52

60

74

16

52

60

74

15

50

58

72

15

50

58

72

14

47

56

70

14

47

56

70

13

44

54

68

13

44

54

68

12

41

50

66

12

40

50

66

11

38

48

64

11

38

48

64

10

35

46

62

10

35

46

60

9

32

44

60

9

32

44

55

8

29

40

55

8

29

40

50

7

26

35

50

7

26

35

45

6

23

30

45

6

23

30

40

5

20

25

40

5

20

25

35

4

15

20

30

4

15

20

30

3

10

15

20

3

10

15

20

2

5

8

10

2

5

8

10

1

1

1

1

1

1

1

1

(*) 17-25 YAŞ ARASI

(**) 26-30 YAŞ ARASI (***) 31 YAŞ VE ÜZERİ

 

 

 

TABLO-3 Subay Adayı (Bayan) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri

Şınav (120 sn.)

Yardımlı Mekik (120 sn.)

400 M. Koşu (sn.)

Tekrar

Puan

(*)

Puan

Puan

Tekrar

Puan

(*)

Puan

Puan

Derece

Puan

20

100

  

20

100

  

85

100

19

98

  

19

98

  

86

95

18

96

  

18

96

  

87

90

17

94

100

 

17

94

100

 

88

85

16

92

98

 

16

92

98

 

89

80

15

90

96

 

15

90

96

 

90

76

14

85

94

100

14

85

94

100

91

72

13

80

92

97

13

80

92

97

92

68

12

75

90

95

12

75

90

95

93

64

11

70

85

92

11

70

85

92

94

60

10

65

80

90

10

65

80

90

95

57

9

60

75

84

9

60

75

84

96

54

8

55

70

80

8

55

70

80

97

51

7

50

65

75

7

50

65

75

98

48

6

45

60

70

6

45

60

70

99

45

5

40

50

60

5

40

50

60

100

42

4

30

40

50

4

30

40

50

101

40

3

20

30

40

3

20

30

40

102

36

2

10

20

20

2

10

15

20

103

33

1

5

10

15

1

5

10

15

104

30

(*) 17-25 YAŞ ARASI (**) 26-30 YAŞ ARASI (***) 31 YAŞ VE ÜZERİ

105

27

106

24

107

21

108

18

109

15

110

12

111

9

112

6

113

3

114

1

NOT: Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Alacağınız her yüksek not, değerlendirme esnasında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

15. YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI:

 

TABLO-4 Uçucu Sınıfı Raporları Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

S.N.

Bulunduğu İl

Eski Adı

Bağlı Olduğu Genel Sekreterlik

Sağlık Tesisinin Yeni Adı

Rapor Türü

1

Eskişehir

Eskişehir

Asker

Hastanesi

Eskişehir KHB

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Binası

UÇUCU

2

İzmir

İzmir Asker Hastanesi

İzmir Güney Bölgesi KHB

S.B. İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk E.A.H. Hatay Binası

UÇUCU

3

Ankara

Etimesgut

Asker

Hastanesi

Ankara 3. Bölge KHB

Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi

UÇUCU

4

Ankara

GATA Ankara

Eğitim

Hastanesi

Ankara 1. Bölge KHB

Gülhane E.A.H.

UÇUCU

5

İstanbul

GATA

Haydarpaşa

Eğitim

hastanesi

İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi KHB

Haydarpaşa Sultan Abdülhamit E.A.H.

UÇUCU

15. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri

İnternet adresi: http://www.msb.gov.tr

Telefon: 0212 663 28 30 (Mesai saatleri içinde)

0312 414 32 87-3011-3347

b. Ulaşım Bilgileri

İstanbul dışından Esenler Otogarına gelen adaylar metro istasyonuna giderek Hava Limanı istikametine giden, 06:15'ten itibaren seferlerine başlayan ve her 10 dakikada bir hareket eden metroya binecekler, "Dünya Ticaret Merkezi" istasyonunda ineceklerdir. "Dünya Ticaret Merkezi" istasyonu çıkışında taksiye binip Hava Harp Okuluna ulaşabileceklerdir.

Sirkeci veya Bakırköy'den 81, 72T, BN1, BN2 ve BN3 numaralı otobüsler ile Hava Harp Okuluna gelmek mümkündür. (Banliyö trenleri çalışmamaktadır.)

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
KAMU EXPRESS sayfasını
KAMU EXPRESS hesabını

HABER HAKKINDAKİ YORUMLAR

Yorum Yaz
Büyük harflerle yazılan, yasalara aykırı; küfür, hakaret, dil, din, ırk ayrımı ifadeleri içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Bu bölüme yorum yazmakla, ip adresinizin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ise ip adres bilginizin yetkililerle paylaşılacağını kabul etmiş olursunuz.