İŞTE BÜTÇEDEKİ 'MEMUR ZAMMI' AÇIKLAMASI!

Milyonlarca kamu personeli Ocak ayında yapılacak zam oranlarını beklerken, halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2019 yılı bütçe tasarısında, yeni yılda kamu personeline uygulanacak zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Komisyona sunulan 2019 yılı büttçe gerekçesinde yer alan 'memur ve sözleşmeli' personelin ücret sistemine ilişkin değerlendirme şöyle:  
13 Kasım 2018 07:59

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesinde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ve memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının, üçer veya altışar aylık dönemler itibarıyla uygulanmak üzere her yıl bütçe kanunu ile tespit olunacağı ve söz konusu katsayıların ülkenin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları göz önünde bulundurulmak suretiyle mali yılın ikinci yarısının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibarıyla uygulanmak üzere Cumhurbaşkanınca değiştirilebileceği belirtilmektedir. Ancak, 5982 sayılı Kanun ile Anayasanın 53 üncü ve 128 inci maddelerinde yapılan değişiklik neticesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır.

Anılan düzenlemelerde toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin nasıl yapılacağı, toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde başvurulacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili ile bu konulara ilişkin diğer hususların kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmak suretiyle kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışların toplu sözleşmeyle belirlenmesine imkan tanınmıştır. 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 ve 2019 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarda yapılan artışlar belirlenmiştir. Söz konusu Toplu Sözleşmeyle 2018 yılı için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında birinci altı aylık dönemde yüzde 4, ikinci altı aylık dönemde yüzde 3,5 oranında artış yapılması hüküm altına alınmıştır.

Ancak, 2017 yılı Aralık ayı TÜFE endeksinin 2017 yılı Haziran ayı TÜFE endeksine göre altı aylık değişim oranının, aynı dönem için öngörülen yüzde 4’lük artış oranını aşmış olması nedeniyle söz konusu Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile belirlenmiş olan katsayılar; yüzde 1,69 oranındaki enflasyon zammını da yansıtacak şekilde 4/1/2018 tarihli ve 138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesi ile 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş ve böylece kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları bu dönemde yüzde 5,69 oranında artırılmıştır. 2018 yılı Haziran ayı TÜFE endeksinin 2017 yılı Aralık ayı TÜFE endeksine göre altı aylık değişim oranının, aynı dönem için öngörülen yüzde 4’lük artış oranını aşmış olması nedeniyle söz konusu Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile belirlenmiş olan katsayılar; yüzde 5,15 oranındaki enflasyon zammını da yansıtacak şekilde 4/7/2018 tarihli ve 5278 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesi ile 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş ve böylece kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları bu dönemde yüzde 8,65 oranında artırılmıştır. Bu düzenlemeler neticesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları; 2018 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 5,69, ikinci altı aylık döneminde ise yüzde 8,65 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 14,83 oranında artırılmıştır. Ayrıca, 2018 yılı Aralık ayı TÜFE endeksinin 2018 yılı Haziran ayı TÜFE endeksine göre altı aylık değişim oranının, söz konusu Toplu Sözleşme ile aynı dönem için öngörülmüş olan yüzde 3,5’luk artış oranını aşması halinde; kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları söz konusu dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılacaktır.

Öte yandan, söz konusu Toplu Sözleşmeyle 2019 yılı için ise kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında birinci altı aylık dönemde yüzde 4, ikinci altı aylık dönemde yüzde 5 oranında artış yapılması hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte 2019 yılı Haziran ayı TÜFE’sinin 2018 yılı Aralık ayı TÜFE’sine göre altı aylık değişim oranının, aynı dönem için öngörülen artış oranını ve 2019 yılı Aralık ayı TÜFE’sinin 2019 yılı Haziran ayı TÜFE’sine göre altı aylık değişim oranının, aynı dönem için öngörülen artış oranını aşması hallerinde; kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları, söz konusu dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılacaktır.

SGKREHBERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...