KAMU GÖREVLİSİNE, 'NE ÇEMKİRİYOSUN' DEMEK HAKARET DEĞİL

Yargıtay ilginç bir hakaret davasını karara bağladı. Kararda, Ankara'da yaşayan Kırşehirli'nin Erzincanda söylediği ve yöre halkının hakaret olarak kabul ettiği 'ne çemkiriyosun' sözünü hakaret saymadı. Sebebi ise...  
13 Mart 2019 08:03

Yargıtay ilginç bir hakaret davasını karara bağladı. Kararda, Ankara'da yaşayan Kırşehirli'nin Erzincanda söylediği ve yöre halkının hakaret olarak kabul ettiği 'ne çemkiriyosun' sözünü hakaret saymadı.

Olayda 'çemkirmek' ifadesi her ne kadar Erzincan'da yöresel olarak 'hakaret' olarak kabul ediliyor olsa bile Türk Dil Kurumuna göre sert ve kaba söz anlamına gelen bu ifadelerin hakaret kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Ancak karardaki ilginç detay ise, yöresellik…

'Ne çemkiriyosun' diyen sanık, Ankara'da yaşıyor ve bir Kırşehirli. Türk Dil Kurumunda sert ve kaba söz anlamına gelen bir ifadenin, Erzincan'da hakaret olarak kabul edildiğini bilmesinin beklenemeyeceği şeklindeki değerlendirmesi…

Özetle Karar'ında, yöresel kullanılan ifadelerin de hakaret kabul edilebileceğini değerlendiren Yüksek Mahkeme, eğer Erzincan'da kamu görevlisine bir Erzincanlı 'ne çemkiriyosun' demiş olsaydı hakaret sayılabilecek idi değerlendirmesini yaptı.
 
Böylece, Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ikameti Ankara'da olan Kırşehirli sanığın söylediği 'ne çemkiriyosun' ifadesinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını değerlendirerek, anılan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.

Karardan;
'……sanığın tartışma esnasında söylediği "ne çemkiriyorsun, siz alıştırmışsınız buradaki Avukatları" sözleri nedeniyle, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen iddianame sonrasında Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince, davaya konu eylemin temel noktasının "Çemkirmek" kelimesinin anlamı olduğu, yapılan araştırmada bahse konu kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ilk ve asıl anlamının "Birine karşı gelmek, sert cevap vermek, gereksiz yere yüksek sesle konuşmak" olduğu, bu mahiyetteki sözlerin hakaret kabul edilemeyeceği, yöresel olarak kullanılan ve hakaret içeren sözler de bu suçu oluşturacağı, ancak suçun işlendiği yerin Erzincan olması, sanığın Ankara'da yaşadığı ve Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu, sanığın bu durumu bilmesinin beklenemeyeceği gerekçesiyle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. (18.CD., 18/12/2017 tarihli, 2017/3360 Esas, 2017/14995 Karar)

SGKREHBERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...