MECLİS GENEL KURULU EYT'LİLERİ BÖYLE GÖRDÜ!

EYT'de dün Meclis'te neler yaşandı? İşte o hararetli tartışmalar
05 Aralık 2018 23:52

EYT'de dün Meclis'te neler yaşandı? İşte o hararetli tartışmalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için dün Meclis'te hararetli tartışmalar yaşandı. Kanun teklifine İYİ Parti, CHP ve HDP destek verirken AK Parti ve MHP'nin karşı oyları ile reddedildi.

MİLLETVEKİLLERİ GRUPLARI ADINA SÖZ ALDILAR

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun " "İYİ PARTİ meseleyi sulandırıyor, araştırılacak bir şey yok. Meclis araştırma komisyonu kurulursa bir yıllık zaman kaybına yol açacak. Bunun yerine ivedilikle kanun çıkmalı." denilmiş idi değişik siyasi partiler tarafından. Önergemize destek vermeyen partilerin bahaneleri, gerekçeleri bu idi. Mademki gerekçe bu idi yani bilinen mesele olduğu için araştırılacak bir şey yoktu, Meclis araştırması bir yıl kaybettirecekti, kanun çıkması lazımdı işte size kanun teklifi, buyurun destek verin. Hep beraber iktidarıyla muhalefetiyle teklife olumlu oy verelim ve bu mağduriyeti birlikte ortadan kaldıralım, destek verin, birlikte çözelim." dedi

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay "Belli ki yüksek hassasiyet var hem Genel Kurulda hem Türkiye Büyük Millet Meclisini izleyen vatandaşlarımız bakımından. Kanun teklifi sahibi Muğla Milletvekilimiz Sayın Metin Ergün sunuşunu yaptıktan sonra gruplar sisteme girme ihtiyacı duydu, biz de duyduk, şunun için duyduk: Millet, vatandaş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olanı biteni izliyor zaten. Ama şu anda, bir toplumsal trajediye dönüşen ve 24 Haziran seçimleri öncesi, yanlış hatırlamıyorsam, Adalet ve Kalkınma Partisi dâhil bütün partilerin meydanlarda millete verdiği bir söz üzerine bir kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisini oylayacağız. "

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Aslında, bu kanun, şu anda Genel Kurulda bulunan bütün siyasi partilerin bir samimiyet testinden geçmesine vesile olacaktır, az sonraki oylama bunun tecellisine yol açacaktır. Biz bu hadiseyi böyle değerlendiriyoruz, destek veren bütün gruplara teşekkür ediyoruz."


HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen - "Bu konu kim tarafından gündeme getirilirse getirilmiş olsun gündeme getiren ya da karşıt tavır takınanların aidiyeti üzerinden değil, hak gaspı üzerinden konuya yaklaşıyoruz. Devlet bu konuda bir işverendir ve bir işveren olarak da çalışanlara başta yaptığı taahhüdün dışında bir uygulamaya girmiştir. Dolayısıyla işe girerken hangi pozisyonda bu işe girmişlerse, hangi pozisyonda bir taahhütte bulunulmuşsa bunun gereğinin yapılmasını düşünüyoruz. Onun için bu önergenin lehinde oy kullanacağımızı beyan ediyoruz emeklilikte yaşa takılanların uğradığı haksızlığın bir an önce giderilmesi için."

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay -" Milliyetçi Hareket Partisi bütün taahhütlerini verdiği kanun tekliflerinin arkasındadır fakat birtakım siyasi polemik veya istismara yol açabilecek bir ortama evrilmeden ve bütçeyi yöneten iktidarla mutlaka bir uzlaşma sağlanması görüşünü de hem kürsüde hem basın açıklamalarında da ifade ettim. O nedenle, bu hususta Milliyetçi Hareket Partisi kendi gündemine hakimdir. Biz, başka partilerin verdiği önergelere elbette saygı duyarız yani buna diyecek bir sözümüz yok fakat Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği karara, aldığı tutuma da saygı bekleriz, bu bir mecburiyettir.

Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği ve taahhütte bulunduğu bütün hususlar, uhulet ve suhuletle bir uzlaşma içerisinde mutlaka yerine gelecektir."

İŞTE DÜN MECLİS'TE EYT YASA TEKLİFİ SÜRECİNDE YAŞANANLAR

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (2/925) esas numaralı Kanun Teklifi'min İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan Genel Kurulu gündemine alınması talebiyle söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, emeklilikte yaşa takılan mağdurlarının doğmasına sebep olan konu hepinizin bildiği gibi, geriye doğru işletilen bir kanun vasıtasıyla kazanılmış hakların ortadan kaldırılması ve vatandaşımızın mağdur edilmesiyle ortaya çıkmıştır. EYT meselesi, kabul etmek gerekir ki artık toplumsal bir sorun ve kanayan bir yara hâline gelmiştir. Onun için görmezden ve duymazdan gelmek artık mümkün değildir.

Bu bir hak mahrumiyetidir, hakkı gasbedilenlerin, kanunla hakları elinden alınanların haklarının iadesi meselesidir. Unutmayalım ki bu sorunun oluşmasına sebep olan siyaset kurumudur. Bu sorunu ortadan kaldıracak olan da siyaset kurumudur. Başından beri bu meselenin bir insan hakları ihlali ve hak gasbı olduğunu ifade ettik. Bir kez daha tekrar ediyoruz, devlet vatandaşına karşı adildir, ona eziyet etmez, onu mağdur etmez, haklarını elinden almaz. Tam dersine, devlet mümkün olduğunca vatandaşının yaşam kalitesini artırmak için gereğini yapar. Sosyal devlet olmanın gereği de budur. Bu yüzden İYİ PARTİ olarak bizim için emeklilikte yaşa takılanlar meselesi bir siyasi polemik meselesi değildir. Siyasi rekabeti bir kenara bırakalım ve bu meseleye siyaset ve partiler üstü bir mesele olarak yaklaşalım. Bu hak gasbının ve mücadelesinin sağcısı, solcusu, şu partilisi, bu partilisi yoktur çünkü bu bir hak, hukuk ve adalet meselesidir.

Kanun teklifimiz kabul edilirse hakları elinden alınan vatandaşlarımızın hakları iade edilecek. Konuya açıklık getirmek gerekirse bu teklif bir erken emeklilik hakkı getirmiyor.

Bu teklif bir erken emeklilik hakkı getirmiyor. Sadece, işe başladıkları tarihte kanunun vermiş olduğu haklarla ve gerekli primlerini ödeyerek emekli olmayı hak eden vatandaşlarımızın emeklilik haklarını sağlayacak yani bir hak iadesidir, fazla bir şey değildir. Milletin temsilcileri olarak bizler bu vatandaşlarımıza emeklerinin karşılığı olan yasal haklarını iade edelim, edelim ki adaleti tesis edelim; nasırlı ellerin hakkı karşısında pas tutmuş vicdanlar olmayalım; hak vermenin, adaleti sağlamanın maliyet hesabını yapmayalım.

Toplumsal bir kangren hâline gelmiş olan emeklilikte yaşa takılanlar sorununu başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere İYİ PARTİ olarak her vesileyle defalarca dile getirdik, sadece tespitte bulunmadık, çözüm yolları da sunduk, kanun teklifi verdik, ilgili bakanlığa yazılı soru önergeleri sunduk, Meclis araştırma önergesi verdik; kanun teklifimiz gündeme alınmadı, yazılı soru önergelerimize cevap verilmedi, araştırma önergemiz reddedildi. Bizim bu gayretlerimizle özellikle de araştırma önergemizle ilgili olarak kamuoyuna

"İYİ PARTİ meseleyi sulandırıyor, araştırılacak bir şey yok. Meclis araştırma komisyonu kurulursa bir yıllık zaman kaybına yol açacak. Bunun yerine ivedilikle kanun çıkmalı." denilmiş idi değişik siyasi partiler tarafından. Önergemize destek vermeyen partilerin bahaneleri, gerekçeleri bu idi. Mademki gerekçe bu idi yani bilinen mesele olduğu için araştırılacak bir şey yoktu, Meclis araştırması bir yıl kaybettirecekti, kanun çıkması lazımdı işte size kanun teklifi, buyurun destek verin. Hep beraber iktidarıyla muhalefetiyle teklife olumlu oy verelim ve bu mağduriyeti birlikte ortadan kaldıralım, destek verin, birlikte çözelim. Kanun teklifimize destek olmazsanız o zaman siz getirin ve bilin ki İYİ PARTİ Grubu olarak biz meseleye siyasi bakmayacağız, başka partilerin gündeminin peşine takılma olarak görmeyeceğiz ve sizden gelen teklife olumlu oy kullanacağız. Çünkü İYİ PARTİ'nin tek bir gündemi vardır, o da milletin gündemidir. Biz gelen teklifin kimden geldiğine değil, ne getirdiğine bakarız. Milletin faydasına olduğuna inanırsak da teklifi getiren adresin kimliğine değil, millet için faydasına bakar ve ona göre oy kullanırız. 24 Haziran seçim beyannamelerinde "EYT'linin sorunlarını çözeceğiz." diye vaatte bulunanlara ve bunları boy boy afişlere bastıranlara sesleniyorum: İşte size fırsat, buyurun birlikte çözelim, böylece siz de sözünüzü tutmuş olursunuz.

Değerli arkadaşlar, lütfen, bu teklifi İYİ PARTİ'nin teklifi olarak görmeyin.

Bu teklifi mağdur vatandaşlarımızın talebi ve beklentisi olarak görün.

Bu duygu ve düşüncelerle, kanun teklifimize tüm siyasi parti gruplarının desteğini bekliyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay

Belli ki yüksek hassasiyet var hem Genel Kurulda hem Türkiye Büyük Millet Meclisini izleyen vatandaşlarımız bakımından. Kanun teklifi sahibi Muğla Milletvekilimiz Sayın Metin Ergün sunuşunu yaptıktan sonra gruplar sisteme girme ihtiyacı duydu, biz de duyduk, şunun için duyduk: Millet, vatandaş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olanı biteni izliyor zaten. Ama şu anda, bir toplumsal trajediye dönüşen ve 24 Haziran seçimleri öncesi, yanlış hatırlamıyorsam, Adalet ve Kalkınma Partisi dâhil bütün partilerin meydanlarda millete verdiği bir söz üzerine bir kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisini oylayacağız. Bu, şu demek değil, "Efendim, bu kabul edilirse EYT işi kanunlaştı." demek değil. Sadece Meclisin gündemine… Komisyon Başkanı Komisyonun gündemine almadığı için İç Tüzük'ün verdiği bir hakkı Sayın Ergun kullanmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz sözün arkasındayız. Ve eminim, umarım, dilerim, Parlamentoyu oluşturan 600 sayın milletvekilimizin tamamı da seçim meydanlarında bu sözü verdiler ve yürekten inanıyorum biraz sonra…Bizim de kanun tekliflerimiz var ama İYİ PARTİ'ye nasip oldu, Metin Ergun'a nasip oldu. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına Meclis AK PARTİ'yle, CHP'yle, HDP'yle, MHP'yle, İYİ PARTİ'yle tam bir mutabakatını gösterecek diye çok umuyorum. İYİ PARTİ'nin, HDP'nin ve CHP'nin tavrı bu konuda net.

Ben bugün.. Daha önce de benzer bir oylama olduğunda, Milliyetçi Hareket Partisi ikinci oylamada karar değiştirdiği için, "EYT, MHP'ye katıldı." diye kamuoyunda bence MHP'nin hak etmediği bir algı oluştu. Milliyetçi Hareket Partisinin de bu algıyı silmek için güzel bir fırsata kavuştuğu inancıyla EYT'ye, EYT mağdurlarına Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun tam desteğini beyan ediyoruz efendim.

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen - "Sayın Başkan, emeklilikte yaşa takılanlar konusu burada çok kez tartışıldı, her seferinde ifade ettik, bir kez daha Genel Kurulun ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz.

Bu konu kim tarafından gündeme getirilirse getirilmiş olsun gündeme getiren ya da karşıt tavır takınanların aidiyeti üzerinden değil, hak gaspı üzerinden konuya yaklaşıyoruz. Devlet bu konuda bir işverendir ve bir işveren olarak da çalışanlara başta yaptığı taahhüdün dışında bir uygulamaya girmiştir. Dolayısıyla işe girerken hangi pozisyonda bu işe girmişlerse, hangi pozisyonda bir taahhütte bulunulmuşsa bunun gereğinin yapılmasını düşünüyoruz. Onun için bu önergenin lehinde oy kullanacağımızı beyan ediyoruz emeklilikte yaşa takılanların uğradığı haksızlığın bir an önce giderilmesi için.

Teşekkür ediyorum."

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan - "Bu kanun teklifini imzalayan iki milletvekilinden biriyim ben. Kanunun teklif sahibi olarak teklif ettiğimiz kanunun Genel Kurulda görüşülmesi için verdiğimiz önerge hakkında grupların yaptığı konuşmaları dinledim. Aslında bu kanuna vazedilen şeyler 24 Haziran öncesi burada grubu bulunan bütün partiler tarafından milletimize vadedilen bir konu. Yani bu, çok da bizim icat ettiğimiz bir konu değil; Adalet ve Kalkınma Partisinin de Cumhuriyet Halk Partisinin de HDP'nin de MHP'nin de bizim de emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili millete sözümüz var. Bu kanun bu saikle hazırlandı.

Bu kanunun eksiklikleriyle ilgili söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşımız, bununla ilgili söyleyeceğim teknik şeyler var: Bir kere bu kanun, erken emeklilikle değil, sigorta olduğu dönem kendisine vadedilen, emeklilik hakkı gasbedilen vatandaşlarla alakalı. Yani adamın emekliliğe hak kazandığı tarihte yeni bir kanunla geçmişte elde ettiği hakkı ortadan kaldırmış oluyor, bu onun telafisine yönelik bir kanun…

Buna rağmen, kanunda eksik gördükleri maddelerle ilgili, her kanunda olduğu gibi değişiklik önergeleri verirler ve bu değişiklik önergeleriyle bu kanun kendilerinin izah ettikleri meselelerin çözümü yolunda da düzenlenebilir.

Aslında, bu kanun, şu anda Genel Kurulda bulunan bütün siyasi partilerin bir samimiyet testinden geçmesine vesile olacaktır, az sonraki oylama bunun tecellisine yol açacaktır. Biz bu hadiseyi böyle değerlendiriyoruz, destek veren bütün gruplara teşekkür ediyoruz."

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay -"Bu konuda, bütün platformlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu da başta olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisinin, sadece bu konular değil, diğer bütün hususlarla da ilgili görüşlerini müteaddit defalar ifade ettik. Milliyetçi Hareket Partisi bütün taahhütlerini verdiği kanun tekliflerinin arkasındadır fakat birtakım siyasi polemik veya istismara yol açabilecek bir ortama evrilmeden ve bütçeyi yöneten iktidarla mutlaka bir uzlaşma sağlanması görüşünü de hem kürsüde hem basın açıklamalarında da ifade ettim. O nedenle, bu hususta Milliyetçi Hareket Partisi kendi gündemine hakimdir. Biz, başka partilerin verdiği önergelere elbette saygı duyarız yani buna diyecek bir sözümüz yok fakat Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği karara, aldığı tutuma da saygı bekleriz, bu bir mecburiyettir. O bakımdan, bütün duruşumuzu, politikamızı, tutumuzu da açık sözlülükle ifade ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği ve taahhütte bulunduğu bütün hususlar, uhulet ve suhuletle bir uzlaşma içerisinde mutlaka yerine gelecektir.

Şimdilik bu kadar ifade ediyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum."

SGKREHBERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...