Haber Gönder Künye İletişim
  • Altın (Has) 236.84 244.52
  • Dolar 5.5274 5.5373
  • Euro 6.2630 6.2743
Oturum Aç Üye Ol

TAŞERON İŞÇİLER DİKKAT! BUN YAPMAYAN HAKTAN YARARLANAMAYACAK..

Taşeron işçiler dikkat! Bun yapmayan haktan yararlanamayacak..
14 Haziran 2018 15:39

Kadroya geçişi yapılan işçilere uygulanacak olan sosyal ve mali haklara ilişkin olarak çalışma bakanlığı sitesinde 12.04.2018 tarihinde yayımlanan duyurular yayımlanmıştı.İlgili duyurularda yer verilen sosyal ve mali haklara ilişkin düzenlemelerin sendika üyesi olmayan işçileri kapsayıp kapsamadığı hususunda Çalışma Bakanlığına sorulan görüş yazısına ilgili bakanlıkça verilen cevabi yazıda alt işveren bünyesinde iken sendika üyesi olmayıp, toplu iş sözleşmesinden faydalanmayan işçilerin, mevcut durum itibariyle söz konusu toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacağı ancak toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olarak üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren veya dayanışma aidatı ödeyerek talep tarihi itibariyle süresi devam eden toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceği yönünde görüş verilmiştir.
İlgili yazıya göre;

-Toplu sözleşmeye taraf sendika üyesi olmayan taşeron işçiler

-Toplu sözleşmeye taraf sendika üyesi olmamakla birlikte dayanışma aidatı ödemeyen işçiler

Çalışma Bakanlığınca yayımlanan duyurularda yer alan özlük haklarından yararlanması mümkün olmayacaktır.

İlgili yazı yazımız ekindedir.

İlgi: 19.04.2018 tarih ve 123077 sayılı yazı.
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerden, toplu iş sözleşmesi sona eren ya da hiç toplu iş sözleşmesi bulunmayan işçilere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Bakanlığımız tarafından 12/04/2018 tarihinde Bakanlığımız sitesinde yayımlanan “375 Sayılı KHK’nın Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret ile Diğer Mali ve Sosyal Hakların Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri” uygulanacağı, ancak alt işveren bünyesinde iken sendika üyesi olmadıkları için toplu iş sözleşmesi haklarından faydalanmayanların sürekli işçi kadrosuna geçişlerinden sonra, süresi devam eden söz konusu toplu iş sözleşmesinden faydalanıp faydalanamayacağına ilişkin Bakanlığımız görüşünü istediğiniz ilgi yazınız değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23' ncü maddesinin altıncı fıkrasında “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek
Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir…” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39 uncu maddesinde; Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyelerinin yararlanacağı, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanların yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanların ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanacakları, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmelerinin, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlı olduğu, bunun için işçi sendikasının onayının aranmayacağı, dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın, talep tarihinden geçerli olduğu, imza tarihinden önceki taleplerin imza tarihi itibarıyla hüküm doğuracağı öngörülmüştür. Söz konusu Kanun maddesi uyarınca; toplu iş sözleşmesinden yararlanma taraf sendikaya üye olmakla mümkün kılınmış ve bunun tek istisnası taraf sendikaya üye olmayan yada başka sendikaya üye olan işçilerin de dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmelerine imkan tanınmış, taraf sendikaya üye olanlar üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başlamakta ve imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar geriye dönük olarak imzalanacak bir toplu iş sözleşmesinden yürürlük tarihi itibariyle, dayanışma aidatı ödeyenlerin ise talep tarihi itibariyle ancak toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri öngörülmüştür.

Yukarıdaki hükümler gereğince; alt işveren bünyesinde iken sendika üyesi olmayıp, toplu iş sözleşmesinden faydalanmayan işçilerin, mevcut durum itibariyle söz konusu toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacağı ancak toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olarak üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren veya dayanışma aidatı ödeyerek talep tarihi itibariyle süresi devam eden toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceği düşünülmektedir. Gereğini bilgilerinizi rica ederim.

MEVZUATIN YERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...

Bu haber için hiç yorum yazılmamış. İlk yorum yazan siz olun.