Son Eklenen Haberler

TAŞERON İŞÇİLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRECEK KARAR!

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından yüz binlerce taşeron işçisini yakından ilgilendirecek bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelge doğrultusunda, sürekli işçi kadrosuna getirilen taşeron işçisi için belirsizliğini koruyan işsizlik sigortası priminin ödenip ödenmediği hususunda yapılan açıklamayla netliğe kavuşturuldu.
10 Eylül 2018 14:53

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kanadında sürekli işçi kadrosuna getirilen yüz binlerce taşeron işçisine yönelik mühim açıklamaların yer aldığı bir genelge yayımlandı. SGK tarafından yayımlanan genelgedeki bilgiler ışığında, sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan taşeron işçileri için belirsizliğini koruyan ''işsizlik sigortası'' priminin ödenip ödenmediği konusuna kesinlik kazandırdı. Bilindiği üzere kamuda görevli olan yüz binlerce taşeron işçisi 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D bendi uyarınca ‘’sürekli işçi’’ kadrosuna getirilmişti. SGK’nın resmi olarak duyurduğu işsizlik sigortası mevzuatına göre; kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B bendi kapsamında kadroya getirilen kişilere yönelik işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanmayacağı, bununla birlikte 4/D bendi kapsamında kadroya yerleştirilen çalışanlara ise işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanacağı şeklinde açıklamalar yayınlandı.

SGK’NIN YÜZ BİNLERCE TAŞERON İŞÇİSİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRECEK RESMİ AÇIKLAMASI…

Sosyal Güvenlik Kurumu, konuyu bir genelgeyle açıklığa kavuşturdu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı imzasıyla yayımlanan genelgede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D bendi kapsamında istihdam edilen personele 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçirilen işçilerden 4/B bendi kapsamında istihdam edilenler için işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanmayacağı, buna mukabil 4/D bendi kapsamında istihdam edilenlere işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanacağı ifade edildi.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ YATIRIP YATIRMAMA HUSUSUNDA TEREDDÜT YAŞANDI…

4/C'liler 4/B kadrosuna alınırken, taşeron işçiler, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D bendi uyarınca sürekli işçi olarak istihdam ediliyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri, 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlandı. Kurumlar, kadroya alınan taşeron işçiler için yüzde 1 çalışan, yüzde 2 işveren payından oluşan işsizlik sigortası primi yatırıp yatırmama konusunda tereddütte kaldı. Kimi kurumlar primi yatırırken, önemli bir kısmı yatırmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle belirsizliği ortadan kaldırarak, konuya açıklık getirdi.

HABER 7

KAMU EXPRESS SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...