Haber Gönder Künye Bilgileri İletişim
  • Altın (Has) 221.49 231.36
  • Dolar 5.9944 6.0052
  • Euro 6.8267 6.8390
Oturum Aç Üye Ol

Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Performans Değerlendirme" uygulamasını hayata geçirebilir mi?


HAVA DURUMU

  • °C - °C
  • °C - °C
  • °C - °C

TEKNİKER, SINAVSIZ OLARAK, TEKNİSYEN KADROSUNA ATANABİLİR Mİ?

Tekniker kadrosunda çalışan bir devlet memuru unvan değişikliği sınavına tabi olmadan teknisyen kadrosuna atanamaz

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:44

Soru: Afet ve acil durum müdürlüğünde tekniker kadrosundayım. Başka bir afet ve acil durum müdürlüğünde boş teknisyen kadrosu olduğunu öğrendim. Tekniker kadrosundan teknisyen kadrosuna nakil olabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü vardır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in (Genel Yönetmelik) ek 1 inci maddesinde ise "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlaranaklen atama yapabilir." hükmü mevcuttur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4/a maddesinde "alt görev", "27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevler" şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, "tekniker" ve "teknisyen" kadroları unvan değişikliğine tabi kadrolar olarak sayılmıştır. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra, "tekniker" kadrosuna atanabilmek için "En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak" şartı; "teknisyen" kadrosuna atanabilmek içinse "Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunuolmak" şartı düzenlenmiştir. Bahsedilen Yönetmeliğin 23/c maddesinde, "Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmü bulunmaktadır. Kurum Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde de "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak;

1- Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında herhangi bir hiyerarşik ilişki söz konusu değildir. Yani "tekniker" kadrosu "teknisyen" kadrosuna göre daha üst bir görev değildir. Hiyerarşik ilişki sadece görevde yükselmeye tabi görevler arasında söz konusudur.

2- Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir. Örneğin her iki unvanı da öğrenimle ihraz etmiş bulunan ve mevzuatla aranan atanma şartlarını da taşıyan bir personel, avukat kadrosundan tekniker kadrosuna ya da tekniker kadrosundan avukat kadrosuna geçebilmek için unvan değişikliği sınavına girmek zorundadır.

3- Devlet Personel Başkanlığının yerleşik görüşüne göre, mesleki veya teknik bir öğrenimin devamı niteliğindeki üst bir öğrenimden mezun olanların, alt öğrenime ilişkin diplomalarını unvan değişikliği sınavları için kullanmaları mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, meslek lisesi mezunu olup teknisyen unvanını kazanan bir kişi, bu öğreniminin devamı niteliğindeki bir meslek yüksekokulunu tamamlayıp tekniker unvanını kazandığında, artık sadece "tekniker" unvanlı kadro için unvan değişikliği sınavına başvurabilecektir. "Teknisyen" unvanlı kadro için açılacak sınava müracaat edemeyecektir. Meslek lisesi mezunu olmadığından teknisyen unvanını kazanmamış bulunan ancak meslek yüksekokulunu bitirip tekniker unvanını kazanmış bir kişinin teknisyen unvanına atanması da zaten söz konusu olamaz. Bir başka ifadeyle, öğrenimle tekniker unvanını kazanan bir kişi, öncesinde teknisyen unvanını kazanmış bulunsa da bulunmasa da unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır.

4- Yukarıdaki bilgiler ışığında, halen tekniker kadrosunda bulunmanızdan ötürü, Kurumunuzdaki veya başka bir kurumdaki teknisyen kadrosuna sınavlı veya sınavsız olarak atanmanızın mümkün olmadığı düşünüyoruz.

MEMURLAR.NET
KAMU EXPRESS sayfasını
KAMU EXPRESS hesabını

porno porno sikiş izle

HABER HAKKINDAKİ YORUMLAR

Yorum Yaz
Büyük harflerle yazılan, yasalara aykırı; küfür, hakaret, dil, din, ırk ayrımı ifadeleri içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Bu bölüme yorum yazmakla, ip adresinizin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ise ip adres bilginizin yetkililerle paylaşılacağını kabul etmiş olursunuz.