TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLİĞİ SÜRESİNDE SORUN VAR

2016-2017 güz dönemi itibarıyla sıfırlanan tezli yüksek lisans öğrenciliği sürelerinin hesaplanmasında uygulamada birliktelik sağlanabilir mi?
21 Mayıs 2019 16:09

Bilindiği üzere, "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikle Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora eğitimi için belirlenen azami sürelerde eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından ilişiklerinin kesilmesi hüküm altına alındı.

Diğer taraftan, mezkür yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan lisansüstü öğrencilerin belirlenen azami sürelerden etkilenip etkilenmeyeceği hakkında herkesin kafasında soru işaretleri oluşmuştu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 13 Haziran 2016 tarihinde üniversitelere gönderilen yazıda; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi gereği halen kayıtlı olan öğrenciler için daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami sürelerin yeniden başladığı ve azami sürelerin başlangıç tarihinin ise -2016-2017 akademik yılı güz yarıyılı- olarak dikkate alınması gerektiği tüm üniversitelere bildirilmiştir.

Aradan geçen üç yıllık zaman sonrasında 2016-2017 güz dönemi itibarıyla tezli yüksek lisans eğitimlerinde azami süreleri yeniden başlayan öğrenciler ile belirtilen dönemde tezli yüksek lisans eğitimi kazanarak ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin altıncı dönemleri önümüzdeki aylarda sona ermekte olup, tez teslimi yapamayan öğrencilerin ise ilişikleri kesilecektir.

Fakat öğrencilerin altıncı döneminin hesaplanmasında yükseköğretim kurumları arasında uygulamada birliktelik sağlanmamaktadır. Bazı üniversiteler tez teslim tarihlerini Eylül ayına kadar ötelerken, bazı üniversiteler ise Mayıs sonunu baz alarak tezleri için 2-3 ay gibi kısa süreye ihtiyaç duyan öğrencileri mağdur ederek kayıtlarını silinmesi durumuyla karşı karşıya bırakmıştır!

Farklı uygulamalar sebebiyle, üniversiteler arasında birliktelik sağlanamadığından öğrenciler arasında bir kısma haksızlık bir kısma ise avantajlı durum oluşmaktadır.

Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulunun nasıl ki "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin yayımından sonra öğrencilik döneminin sıfırlanması konusunda uygulamada birlikteliği sağlamak adına başlangıcı 2016-2017 güz dönemi olarak belirlediyse, öğrencilerin tezlerini teslim etmeleri gereken son tarih olarak 2019-2020 akademik yılının başlangıcının belirlenmesi birçok kişinin mağduriyetini engelleyecektir.

Yavuz Selim KAPLAN

MEMURLAR.NET

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...