ABDURRAHMAN ÖRNEK ornekabdurrahman@gmail.com

FİKİR, HAREKET VE GENÇLİK

02 Kasım 2019 Cumartesi 08:03

Gençliğin fikir ve hareket sahibi olması için ne yapmalı?  Gençlik kendisini yeni bir irade ve yeni bir düşünce hareketiyle imanî  ve ahlaki esaslardan kopmadan hakikat çerçevesinde yeniden dizayn etmeli. Bu iradeyi başkalarının peşinden giderek birilerinin fikir çantacılığı ile değil de  istişare ederek fikir birliği oluşturmalı. Geçmişimizin değerli şahsiyetlerinin sanatını, kültürünü, yaşayışlarını alsaydık ya da takip etseydik batı ruhu hiçbir zaman içinize giremeyecekti. Gençlik bugün ruhu çekilmiş bu modern hayatta her türlü dünyevi hayatı, şehveti dinileştiren, bedene tapan, bedeni ve cinselliği tanrılaştıran daha da yetmiyormuş gibi bütün bunları dinileştiren bir zaman dilimiyle karşı karşıyadır. Bedenin hazzından ziyade ruh'un hazzını amaç edinen, sorumluluğu yok edilmiş bir neslin tekrar geleneğin temellerini esas alarak yeniden sorumlu bir gençlik inşa eden bir fikir ve hareket olmalı yeni gençlik hareketi. Deist aklın ve yaşamın sürekli yokladığı bu günkü gençlik yeniden o saf ve temiz Allah'ın boyası ile boyanmalı. Günümüz dünyasında büyük değişimler, dönüşümler ve yenilikler yapılıyor, muazzam eserler doğuyor fakat insanlık mesut değildir. Bu yüzden sahip olduğu ve varlığının saadetini milletin kendi iradesinin ürünü yapan hem millet adına hem üstün iradeye sahip olan bu devrin örnek insanı olacak bir gençlik iradesi oluşmalı. Aklın ve vahyin saltanatında bütün bilinmezliklerden kurtularak amacından haberdar olan, hayatına ve iradesine istikamet veren, kainatta ki yerini belli eden, gelecek her türlü felakete karşı önlemini ilahi ruha dayanarak alan, sonsuz istikbale ait idealini ortaya koymuş bir gençlik hareketi oluşmalı. Gençler üzerine düşen sahip olduğumuz değerleri yeniden canlandırmak için şu veya bu milletin tarihinden, kültüründen değil, hakikatin hazinesinden yani Allah'ın kitabından, peygamberimizin sünnetinden alabilme hürriyeti kazanabilmelidir. Ahlak çerçevesinde bir yaşayış felsefesi oluşturan gençlik hayatına mana vermenin yanı sıra imanıyla insanların arasında örnek kişiliğini de kazanmış olacaktır. Nefret üzerinden prim yaparak değil de sevginin kalplerdeki varlığını artırarak ne tam itaat ne de isyancı olmadan insanlara ümit ve itidal aşılayan ve kendisiyle iftihar edilecek bir gençlik hareketi olmalı. Şahsiyeti güçlü olan gençliğin, merhameti de güçlüdür çünkü merhamet birçok çabaya karşın yapılacak birçok yeniliğin kapısını açar. İşte o zaman dönüşür dönüştürülmek istenen insanların şahsiyeti Gençler hakkın çiğnendiği yerde haykırmalı, zalimin zulmüne karşı durmalı, haksızlığa karşı durarak Allah'a yaklaştığını hissetmeli. Gençler fikir ve hareketlerinin hangi gaye için ve kim için olduğunu bilmeli. Nerede olursa olsun davranışları ile ben buradayım diyerek bir duruş sergilemeli. Gençler kurtuluşunu ancak imanı ve ruhu harekete geçirerek kendi şahsiyet ikliminde bulmalıdır. Ve bütün kabiliyet ve gücünü kendi dışındaki insanları harekete geçirme, onların her türlü sıkıntı ve sorunlarını gidermek için çabalayacak hareketlerine anlam ve derinlik katacaktır. Kainatı velveleye veren değil kainata şuur veren bir genç olarak. İradesini tecrübelerden beslenerek güçlendiren gençlik, iradesini teslim etmeden fikir ve hareketine güç katacaktır. Kendisini ararken kendi benliğinden ayrılmadan, çünkü iradesini kaybederse ruhunu kaybetmiş ve ömür boyu iradesini kaybederse ruhunu kaybetmiş ve ömür boyu başkalarının iradesine teslim olmuş demektir. Gençlik fikri ile hareketi ile sadece yaşadığı çağa değil sonsuz bir hayatı yaşamak için de davranışlarının ahlaklı olmasına dikkat etmeli çünkü  gençlikte ruh hakikatle zafere ulaşır. Toplum  gençliğin yeniden ilim, sanat, felsefe,  ahlak, edebiyat ve şiire aşık olmasıyla kurtulur. Gençleri kendi özünde bir cevher olduklarına kalben,zihnen inandırabilirsek,onların enerjisi ile yaşlıların tecrübesini birleştirebilirsek, hiçbir güç bize güç tahakkümünde bulunamaz.Vesselam
 

YORUMUNUZU YAZIN ...