TAHSİN GENGÖRÜ tgengoru@gmail.com

MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ - ANALİZ

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:57

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 22/04/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelik incelendiğinde, göze çarpan değişiklikleri ve bazı önemli hususları şöyle özetleyebiliriz:

Değişikliğin en göze çarpan kısmı:

Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı için yapılan yazılı sınavın kaldırılarak yerine sözlü sınavın getirilmiş olması.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlardan en az birini taşımak gerekir:

a- Müdür olarak görev yapmış olmak. / b- Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. / c - Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

 

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a - Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak. / b - Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. / c - Adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

 

Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca şu şartlar da aranıyor:

Fen Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak. Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak. Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak. Spor Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak. İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak. Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak.

 

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem şu şekilde olacak:

Yönetici görevlendirmeleri; Ek-1 formu üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacak.

 

Sözlü sınav için izlenecek yol:

Değerlendirme sonucunda (Ek-1 formu üzerinden verilen değerlendirme puanı) unvanlar bazında oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Ek-2’de yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

 

Müdürlüğe görevlendirmede izlenecek yol:

Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

 

Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan; İLAVE olarak BEŞ PUAN daha verilecek olanlar:

Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara / Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara / Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara / Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara / Görsel Sanatlar-Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara / Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara / İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara / Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, puanlarına (değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından elde edilen puan) beş puan daha ilave edilecek.

 

Kurucu müdür olanlar ile hâlen müdür oldukları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara DÖRT PUAN daha verilecek olanlar:

Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, puanlarına (değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından elde edilen puan) dört  puan daha ilave edilecek.

 

Müdür başyardımcılığında verilecek olan İLAVE DÖRT PUAN:

Müdür başyardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, elde ettikleri puanlarına dört puan daha ilave edilir.

 

Müdür yardımcılığında verilecek olan İLAVE DÖRT PUAN:

Müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, elde ettikleri puanlara dört puan daha ilave edilir.

 

Yönetici görevlendirmede esas alınacak diğer hususlar:

Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak.

 

Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi alan öğretmenleri arasından; İlkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından; Fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından; Sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenleri arasından; Güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; Spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; İmam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından; Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilecek.

 

Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek.

 

Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek.

 

Sevgiyle kalın…

YORUMUNUZU YAZIN ...