Son Eklenen Haberler


MAHİR KILIÇOĞLU mahirkilicoglu@hotmail.com

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ EK DERS SORUNLARI

25 Ağustos 2018 Cumartesi 01:51

2006/11350 sayılı ‘’Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının’’ Ek Çizelgesinde, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlerinin 20 saat Müdür Yardımcılarının ise 18 saat ekders alması gerektiği, ilgili kararın 10. maddesine dayandırılarak oluşturulmuştur.

İlgili kararın 10. Maddesine baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığının bütün okul ve kurumlarından bahsedilirken, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden bahsedilmemektedir. Ancak 10. maddenin 3 bendinde ise özel eğitim okul ve kurumları müdürlerinin haftada 25 saat, 6. bendinde ise özel eğitim okul ve kurum müdür yardımcılarının haftada 20 saat ek ders alacağı belirtilmiştir. 10. maddenin 2. fıkrasında ise durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır denilmektedir.

2007/19 sayılı ek ders genelgesinin 22. maddesine baktığımızda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesinin değişik ikinci fıkrasında;“Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlanacaklar; aralarında rehberlik ve araştırma merkezlerinin de bulunduğu özel eğitim amaçlı açılan her derece ve türdeki eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri ile bu öğrencilere yönelik olarak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel sınıflarda görevli öğretmenler olacaktır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar olup özel eğitim hizmeti veren kurumlardır. Zaten yukarıda anlattığım gibi 2007/19 sayılı ek ders genelgesi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerini, Özel Eğitim amacıyla açılan kurum olarak göstermektedir. Ayrıca 573 sayılı KHK’da madde 21’de Rehberlik ve Araştırma Merkezleri özel eğitime destek sağlayan kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, 5378 sayılı kanunun 16. Maddesine adı geçen RAM bünyesinde oluşturulmuş ‘özel eğitim değerlendirme kurulu’ ifadesi, Rehberlik araştırma merkezlerinin özel eğitim kuruluşu olduğunu açık ve seçik şekilde göstermektedir.

Bu sebepten dolayı; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan müdürlerin 25, müdür yardımcılarının 20 saat ek ders alması gerekmekte olup, Ek ders Çizelgesinde bu hatanın düzeltilmesi ya da bununla ilgili bir yazının yayınlanması gerekmektedir. Bazı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bu çizelgeyi esas alarak ek dersleri hesaplarken Bazı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ise yukarıda yaptığım açıklamalara istinaden özel eğitim kurumu olarak ek derslerini hesaplamaktadır, bu konuda bir uygulama birliği sağlanmalıdır.

Bir diğer kronik sorun da yıllardan beri klasikleşen ve her seferinde bu durumun düzeltileceği söylenen Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan Rehberlik Öğretmeni ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin ek derslerindeki farklılıktır. Bu arkadaşlarımız aynı kurum çatısı altında aynı odaları kullanıyorlar ve aynı saat çalışarak mesaide bulunuyorlar. Ancak ek ders hesaplamalarına gelindiğinde; Rehberlik Öğretmenleri haftada 18 saat, Özel Eğitim Öğretmenlerine ise haftada 15 saat ek ders veriliyor. Bu durum biran önce çözülmeli ve adalet sağlanmalıdır.

YORUMUNUZU YAZIN ...