SON EKLENENLER

04 Ekim 2022 Tarihli ve 31973 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

04 Ekim 2022 Tarihli ve 31973 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
04 Ekim 2022 06:28

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/510)

–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/511)

YÖNETMELİKLER

–– Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2021/118, K: 2022/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2018/32734 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER