BİR BAKANLIK, NAKLEN MÜFETTİŞ VE BAŞMÜFETTİŞ ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer bakanlıklarda en az 5 yıl müfettiş, denetçi veya kontrolör olarak çalışmışlar arasında naklen müfettiş ve başmüfettiş alacak
26 Şubat 2020 23:38

Plan ve Bütçe Komisyonu,, Bankacılık kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngörülmesine dair kanun teklini ele alırken, verilen bir önergeyi kabul etti.

Kabul edilen önerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına diğer kurumlardan naklen müfettiş alınmasını öngörmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde müfettiş alımında en az 5 yıl müfettiş, denetçi veya kontrolör olarak çalışmış olma şartı aramaktadır. Naklen alınacak müfettişler yazılı ve/veya sözlü sınavla alınacak. Toplam 20 kişi alınacak.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSTYONUNDA, KANUN TEKLİFİNE EKLENEN MADDE

"GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Bakan tarafından 31/12/2020 tarihine kadar durumlarına uygun müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yirmiyi geçemez. Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişi kadrolarında geçirilmiş sayılır."

MADDE GEREKÇESİ

Evet, biliyorsunuz, 10'uncu maddemizde Bakanlığın bünyesinde TİKA gibi, Yurtdış ı Türkler ve Akraba Toplulukları gibi, yine Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi birçok yüksek kurumların katılmasıyla birlikte Bakanlığımızın ciddi anlamda çalışan sayısı şu an itibarıyla 20.082 ve 26 merkezde de bağlı birim ve kuruluşlarla da 1.545 tane taşra birimi bulunmakta. Mevcutta da Bakanlık bünyesinde 55 müfettiş görev yapmakta, bu artan iş yükünün sonucunda Bakanlık da müfettiş ve müfettiş yardımcısına ekstra ihtiyaç duymaktadır. Bakanlık da kendi bünyesinde müfettiş yetiştirmeye gittiğinde bu süreç en az üç yıl devam ediyor çünkü yeni bir müfettiş alımıyla birlikte en az üç yıl refakatte kalması gerekiyor, o üç yılın sonunda müfettişler karar verebiliyor. Bunun neticesinde, diğer kurumlardan müfettiş nakliyle ilgili bir düzenleme. Bu yazılı ve sözlü olarak sınav olacak Bakanlık tarafından, limit de maksimum 20 müfettiş veya başmüfettiş olacak, ayrıca bunun için de bir yıl süre veriyoruz. Bakanlık bunu bir yıl içerisinde yapacak, düzenlememiz bu şekilde.

MEMURLAR.NET

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...

Ahmet Salman
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanmayan genel müdürlük denetçileri bakan onayı ile bakanlık müfettişi olarak atanması mevzuata uygun mudur? Külliyenin bu durumdan haberi var mı? Genç insanları istihdam etseydiniz ya