SON EKLENENLER

İŞYERİNDE 'HUZURSUZLUK ÇIKARAN' PERSONELE, YARGITAYDAN KÖTÜ HABER..

Yargıtay'dan işyerinde 'huzursuzluk çıkaran' personele kötü haber..
17 Ekim 2020 14:57

Çalışma hayatındaki yoğun tempo sırasında aynı odayı paylaştığınız mesai arkadaşınızla bazen gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ancak gerginlik işyerindeki diğer çalışanlara ve yapılan işe de yansımaya başlayınca sonuç işten atılmaya kadar uzanabilir. Yaşanan olayda, bir şirketin elektrik mühendisinin, oda arkadaşı A.A. ile arasındaki anlaşmazlık her ikisinin de tazminatsız işten atılmasına sebep oldu.

KAPI ÇARPMALAR, DOSYA FIRLATMALAR

Öyle ki, iddiaya göre, aynı odayı paylaşan çalışanlar, birbirlerini sürekli rahatsız etmeye başladı. Bazen kapıyı hızla çarparak, bazen eldeki dosyaları masaya fırlatarak...

İddiaya göre, aynı odayı paylaşan çalışanlar, birbirlerini sürekli rahatsız etmeye başladı. Bazen kapıyı hızla çarparak, bazen eldeki dosyaları masaya fırlatarak aralarındaki gerginliği tırmandıran çalışanlar, Diğer mesai arkadaşlarına birbirleri hakkında dedikodular da yapmaya başlayınca gerginlik iyice artı. Odaları ayrılan çalışanlar, işyerinde çalışma ortamına yansıyan huzursuzluklarını sonlandırmayınca ise, her ikisinin de işine tazminatsız son verildi.

Sevmediğiniz İş Arkadaşınıza kaba davranmak işten attırır!

Elektrik mühendisi olarak çalıştığı iş yerinden çalışma huzurunu bozduğu gerekçesi ile kapı önüne konulan işçiyi Yargıtay işe iade etmedi. 4857 Sayılı Kanunda, çalışma ortamına yansıyan huzursuzluğun, hakaret ve tehdit boyutunda olmaması nedeniyle, haklı fesih sayılamayacağını belirten Yargıtay, ancak geçerli fesih nedeni kabul edilmeli diyerek istinaf mahkemesinin verdiği işe iade kararını bozdu.

İŞE İADE DAVASI

Çalıştığı işyerinde oda arkadaşıyla sürekli huzursuzluklar yaşadığı iddia edilen işçi, işveren tarafından çalışma barışını bozduğu gerekçesiyle 'haklı fesih' hakkı kullanılıp tazminatsız kapı önüne konuldu. Yıllarca çalıştığı iş yerinden tazminatsız şekilde atılan işçi, ilk olarak …..6. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açtı.

YEREL MAHKEME: PATRON HAKLI!

Tarafları dinleyen mahkeme, ….aralarındaki sorunu iş yerine taşımaları, iş akışını ve çalışma huzurunu bozmaları, iş yerinde dedikodu ortamı yaratmalarını dikkate alarak, işverenin, işçinin tazminatsız olarak kapı önüne konulmasına onay verdi.

İSTİNAF: İŞE İADE ETTİ!

Davacı işçi, Kararı İstinaf'a götürünce devreye Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi girdi. "...Soruşturma evrakının düzenlenmesinde davacı ve sorun yaşadığı iddia edilen kişi dışında kimsenin dinlenmediği,…, isnad edilen eylemleri .., kesin ifadelerle doğrulayan kimse olmadığı,.. işverenin (davalı) haklı feshi ..ispatlayamadığından…bahisle ..davanın reddinin isabetsiz olduğu gerekçesiyle;…'işe iade' karar vererek, ….6. İş Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Bu defa İşveren, Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi kararını temyiz etti.

YARGITAY BOZDU: GEÇERLİ FESİH!

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstinafın işe iade kararını bozdu.

'..Taraflar arasında işyerinde çalışma ortamına yansımış huzursuzluk ve geçimsizlik sabit olmakla birlikte, hakaret tehdit veya sataşma niteliğinde bir eylemin.. olmaması karşısında, işverenin feshinin haklı değil ancak geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir…'diyen Yargıtay, haklı fesih kabul eden ilk derece mahkemesinin aksine, feshi geçersiz kabul edip işe iadeye karar veren bölge adliye mahkemesinin kararını da yerinde bulmadı.

Dosya kapsamında yer alan tutanaklardan da anlaşıldığı üzere, çalışırken masaya projeleri sertçe gürültü çıkararak bırakma; odanın kapısını girerken çıkarken sertçe vurma; (bu durum süreklilik arz etmiştir), birbirlerinin dedikodularını yapma vs. anlaşmazlıkların işyerine yansıdığı, huzursuzluğa ve olumsuzluğa sebep olduğu feshin de bu sebeple gerçekleştirildiği anlaşılan işveren feshinde, Yüksek Mahkeme; İş Mahkemesinin 'haklı fesih' kararını doğru bulmazken, İstinaf'ın 'işe iade' kararını da yerinde bulmayarak, 'geçerli fesih' dedi.

Yüksek Mahkemece İşveren feshinin 'geçerli fesih' sayılması sebebiyle de işçi kıdem ve ihbar tazminatı hakkını kazanabilecek.

SGKREHBERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER