SON EKLENENLER

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EK ATAMASI OLACAK MI?

513 şube müdürlüğü sınavına giren ve tercihlerine yerleşemeyen adaylar ek atama olup olmayacağını merak ediyor.
03 Temmuz 2020 21:35

Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde birinci derece 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 01.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sorularından ikisinin yargı kararı ile iptal edilmesi neticesinde, adayların yazılı sınav puanları (58) soru üzerinden yeniden hesaplanarak, MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünde 14.05.2020 tarihinde yayınlandı.

Söz konusu yargı kararı uyarınca;

Yeniden hesaplanan yazılı sınav puanı (84,4828) ve üzeri olan adaylardan, daha önce sözlü sınava katılarak başarılı olanlar ve halen Bakanlığımız kadrolarında görev yapanların tercihleri, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile 01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında alınarak, 513 şube müdürü kadrosuna atamalar puan üstünlüğüne göre yeniden gerçekleştirilerek yerleştirme sonuçları 12 Haziran 2020 tarihinde belli olmuştu.

Öte yandan İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2020 yılı bölge hizmetine dayalı yer değiştirme kılavuzu çerçevesinde takvim işletilmiş ve 15/06/2020-19/06/2020 tarihleri arasında mevcut şube müdürlerinden tercih alınmış ve tercih sonuçları 26/06/2020 tarihinde ilan edilmiştir.

Ancak sadece İstanbul ilinde 100 civarında şube müdürlüğü kadrosunun bölge hizmetine dayalı yer değiştirme sonucunda boş kaldığı ifade edilmektedir. Diğer şehirler de hesaba katıldığında oldukça fazla miktarda İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü kadrosunun boş kaldığını tahmin etmek mümkün olacaktır.

Bu durumda en son yapılan 513 Şube Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavına girmiş ancak yapılan atamalar sonucu tercihlerine yerleşememiş olanlar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 12 C Maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

“Madde 12/C- (Ek: 6/5/2013-2013/4957 K.) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. (1) Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. (1) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(2) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

 hükümleri gereğince ek atama yapılıp yapılmayacağını merak edilmektedir.

KAMU EXPRESS

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER