SON EKLENENLER

09 NİSAN 2020 TARİHLİ VE 31094 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

09 Nisan 2020 Tarihli ve 31094 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
09 Nisan 2020 10:24

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Tayakadın Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, İstanbul İlinde Yer?Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2383)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen?Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel?Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2384)

–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2020 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2385)

–– Ankara İlinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2386)

YÖNETMELİKLER

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOTİB) Yönetmeliği

–– Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2020 Tarihli ve 2016/7628 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2020 Tarihli ve 2017/16903 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER