kamuexpress.com
KÜNYE BİLGİLERİ
Sahibi
İZDÜŞÜM MEDYA
Genel Yayın Yönetmeni
Rüştü Nesip Çiftçi
Hakkımızda

2 milyonu aşkın kamu çalışanı, çalışma hayatıyla ilgili gelişmeleri web sitelerinden takip ediyor. Kamu çalışanları bu siteler aracılığı ile kendileri için hayati öneme sahip gelişmelerden haberdar oluyor. Maalesef web sitelerinden bazılarının yayınlarında, birilerine veya bazı kesimlere prim sağlama amacı güdüldüğü, birileri eleştirildiği veya övüldüğü zaman bunu kamu çalışanlarını ilgilendiren boyutuyla değil, farklı amaçlar için yapıldığı, yanlı davranıldığı, birileri korunup kollanırken birilerinin hedef tahtasına konulduğu, popülist davranıldığı, sansasyonel haberler yapmak uğruna dedikodu ve duyumlarla kamu çalışanlarının gündeminin meşgul edildiği veya değiştirildiği, Yapılan haberler ve yazılan yazılarla birilerine taraf olunduğu görüldü.

Kamu dünyasının gerçek gündemine ilişkin kaynağından haber sağlamak yerine yorumlarla camiayı yönlendirme yoluna gidildi.

Kamu dünyasına yönelik yayın yapan bu web sitelerinin, hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak yayın politikalarının çalışanları rahatsız ettiğine inanıyoruz. Bu alandaki ihtiyacın giderilmesine yönelik bir adım niteliğindeki kamuexpress.com, ciddi bir yayın organının yayın politikasında dikkat etmesi gereken bazı ilkeleri var olma gerekçesi kabul ederek, bu önemli misyonu icra ederken;

 • Haber değeri taşıyan konularla ilgili bilgileri kaynağından alarak takipçilerine ulaştırmayı,
 • Fikri mensubiyet ve duygusal yakınlık nedeniyle kimi çevreler veya şahısları koruma veya yıpratmaya yönelik çabalar içerisinde olmamayı,
 • Sadece kamu haberlerini değil, bir kamu çalışanının bizim aracılığımızla ülkenin ve dünyanın gündemini de takip etmesini sağlamayı,
 • Herkesin, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkını kullanmasına imkân vermeyi,
 • İlettiğimiz haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenmeyi,
 • Kamu çalışanlarına bir fikri empoze eden tüm telkin, öneri, istek ve talimatları reddetmeyi,
 • Kendi açımızdan sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere saygı duymayı,
 • Başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, evrensel değerlere, çok sesliliğe, farklılıklara saygılı olmayı,
 • Kaynağını bilmediğimiz bilgi ve haberleri yayınlamamayı;
 • Yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmeyi,
 • Bir bilginin, haberin yayınlanması ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi avantajın peşinde olmamayı taahhüt ediyoruz.

İnandığı doğrulardan ayrılmama kararlılığı ve dünyalık çıkarlara itibar etmeme anlayışımız bizi olabildiğince özgür kılmaktadır. kamuexpress.com'un kamu çalışanlarının nazarındaki itibarı onu yaşatacak ve güçlü kılacak en önemli dinamiktir. Kamu dünyasıyla paylaşılmasında yarar görülen her türlü haber, bilgi, belge ve mesajın kamuexpress.com, aracılığı ile hedef kitleye ulaştırılabileceğinin bilinmesini isteriz.

Sorumlu
Rüştü Nesip Çiftçi
Vergi Kimlik No
9950522814
Ticaret Sicil No
445