SON EKLENENLER

14 ŞUBAT 2020 TARİHLİ VE 31039 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

14 Şubat 2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
14 Şubat 2020 09:25

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 11/02/2020 Tarihli ve 200 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

–– Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/106, K: 2019/100 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER