SÜRMANŞET HABERLER
SON EKLENENLER

Bazı memurların ek özel hizmet tazminatı tutarları belli oldu!

Bazı memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4’üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.
12 Ocak 2021 15:00

Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak% 20 ve% 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür.

Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için; 9500* 0,165786*% 30= 472,49 TL.

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı için; 9500* 0,165786*% 20= 314,99 TL’dir. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Ödeme esaslarında neler yer alıyor?

Bu ödemenin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

1- Bu ödeme, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerden aylık alanlara yapılabilecektir.

2- Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için% 30’u, diğerleri için% 20’yi geçmemek üzere kurumlarınca tespit edilecektir.

3- Ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir.

4- Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının% l0’unu geçmeyecek ve hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilecektir. Fiilen görev yapan personel sayısı 1/1/2006 tarihi itibarıyla tespit edilecek ve kontrol edilen cetvellerde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilecektir. Yıl içinde söz konusu personel sayısındaki artış ve eksilişler dikkate alınmayacak, diğer bir ifadeyle yıl içinde ödeme yapılacak personel sayısı kontrol edilen cetvellerde yer alan sayıyı geçmeyecektir.

4- Gerek 657 sayılı Kanun'da, gerekse Yan Ödeme Kararnamesi'nde herhangi bir ölçü öngörülmediğinden hangi projelerin “büyük yatırım projesi” sayılacağı kurumlarca belirlenecektir.

5- Bu ek özel hizmet tazminatı, mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmeyecektir.

6- Ancak, büyük yatırım projelerinde görev alan personelin bu projelerle ilgili olarak geçici görevlendirilmeleri ve görevlendirme onaylarında bu projeler kapsamında görevlendirildiklerinin belirtilmesi halinde, ilgili personelin büyük yatırım projelerinde fiilen çalışmamaları ve dolayısıyla büyük yatırım projelerine ilişkin hizmete ara vermeleri söz konusu olmayacağından, bu şekilde yürütülecek geçici görevler süresince de anılan ek özel hizmet tazminatının ödenmesine devam edilecektir.

SGKREHBERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER