SAVAŞIN AHLAKI

03 Kasım 2020 Salı 09:37

Konvansiyonel savaşlar ordular arasında yapılır.

Top, tüfek, uçak, helikopter, iha, siha her neyse kullanılır.

Ordu orduya, asker askere karşı savaşır.

Orada ölenler de insandır ama uluslararası hukuk, fiili olarak taraflardan biri olmayan; çocukları, kadınları yaşlıları hâsılı sivilleri öldürmeyi yasaklar.

Savaşta hedef; askeri ve stratejik alanlar, tesisler ve bölgelerdir.

Yani bir şehrin; sivil bir alanı, merkezi, meydanı, çarşısı, pazarı hedef olamaz.

Ermenistan, başlattığı çatışmalardan beri defalarca sivil alanlara saldırdı ve sivillerin, kadınların çocukların ölümüne sebep oldu.

Çatışmalar sona erene kadar da devam edecek bu.

Oysa uluslararası hukuk savaşta bile uyulacak kurallardan örneklerle doludur.

Uluslararası hukuka göre, savaşlarda askeri hedefler şunlardır:

1. Sağlık ve din personeli ile bu amaçla kullanılan tesis, araç ve gereçler dışındaki silahlı kuvvetler,

2. Silahlı kuvvetlerin ve malzemesinin bulunduğu bina ve mevziler,

3. Nitelikleri gereği bir askeri harekâta katkı sağlayabilecek şeyler,

4. Tamamen veya kısmen yok edilmesi, ele geçirilmesi veya devre dışı bırakılması kesin askeri avantaj sağlayacak nitelikteki şeyler.

Ermenistan’ın hedef seçtiği noktaların hiçbiri bu dört maddede zikredilenlere uygun değil.

Bunun yanında hedef olacak sivil noktalar da belirtilmiş ve şöyle sıralanmış:

1. Sivil kişilerin yabancı kuvvetlere veya askeri hedeflere karşı silah ya da kuvvet kullanması durumunda, sadece bu çatışmalar sırasında,

2. Sivillerin askeri hedeflerin çok yakınında, aynı hedefi oluşturacak bir şekilde bulunması durumunda,

3. Sivillerin saldıranın elde edeceği askeri avantaja oranla aşırı zararlara uğramayacağı durumlarda.

Ermenistan’ın bu maddeleri içeren bir hedefi vurduğuna dair bir iddiası ya da açıklaması var mı?

Hayır!

Ülkemizi, hepimizi yasa boğan İzmir depremi nedeniyle ikinci planda kalan çatışmalarda Ermenistan sivilleri, kadınları, yedi sekiz yaşında çocukları, yirmi günlük bebeğine bez almak için dışarı çıkan bir öğretmeni; bir anneyi öldürdü.

Uluslararası hukuka göre kullanılması yasak olan misket bombalarıyla.

Sivil alanlara, sivil kişilere saldırmak yasak, misket bombası kullanmak yasak, ateşkes; uluslararası topluma verilen bir söz.

Bütün bunlar Ermenistan’ın ahlaksız ve hukuksuz saldırılarını durdurmuyor.

Çünkü dünyanın egemen güçleri, söz konusu Müslümanlar ya da mazlumlar olduğunda üç maymunu oynuyor.

Oynamaya da devam edecekler.

Sesini çıkaranlar da bunu kerhen yapacak.

Müslümanlar güçlü olmadıkça, çalışmadıkça, çalışmalarına engel olan ayrılıkçı kavgalardan kurtulmadıkça, kavga sebebi nifaklara teslim oldukça böyle olacak.

Biz kendimizi değiştirmedikçe Allah da bizi ve yaşadıklarımızı değiştirmeyecek.

Kardeş Azerbaycan’a haklı mücadelesinde muvaffakiyetler diliyorum.

İzmir depreminde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, kurtarma ekiplerinde görev yapanlara kolaylıklar dilerim.

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #