ABDURRAHMAN ÖRNEK ornekabdurrahman@gmail.com

 UZAKTAN EĞİTİM(E) YAKINLAŞTIRIR MI UZAKLAŞTIRIR MI?

04 Nisan 2020 Cumartesi 23:05

Uzaktan eğitim; bilgi kaynaklarına ulaşmada ve ulaştırmada etkin bir yöntemin izlendiği, teknolojiden en iyi şekilde yararlanıldığı ve öğrenen ile öğretenin yer ve zaman olarak bağımsız olduğu bir eğitim sistemi olarak tanımlamıştır.( Moore ve Kearsley)  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, farklı eğitim uygulamalarının etkili biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Günümüzde, teknolojik gelişmeler paralelinde gelişim gösteren başlıca alanlardan bir tanesi de, uzaktan eğitimdir. Özellikle, son birkaç yılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, insanların iletişim kurma ve iş yapma biçimlerini köklü olarak değişikliğe uğratmış ve uğratmaya da devam edecektir. Yeni keşfedilmiş bilgi ve teknolojinin süresi kullanılmaya başlandığı anda eskimeye de başlıyor ve ömrü yıllar değil saatler içinde bitebiliyor. Ancak uzaktan eğitimde kritik olan sadece gelişmiş teknolojik olanaklar değil, bu teknolojilerin uygun ve planlı bir şekilde kullanılarak kalitenin artırılmasıdır.(alıntı) Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA TV üzerinden yaptığı uzaktan eğitimde hali hazırda  branşlar bazında seçilmiş öğretmenlerle  uzaktan ders veriliyor. Yeni bir alt yapı güçlendirmesi ile önümüzdeki iki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK Bey  “Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, 1- TRT EBA TV yayın programlarını, 2- EBA’yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, 3- öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar” diyor. Yani her sınıfın öğretmeni kendi öğrencilerine canlı, sınıf ortamından uzaktan ders vermeye başlayacak. Uzaktan eğitimde grup eğitiminin bir önemi yoktur. Öğrenme ve bilgi tamamen bireyseldir. ”Öğretmen sen, sen cevapla diyemeyecektir.” Öğretmen öğreten modun dan çıkıp tamamen bilgiyi aktarıcı pozisyonuna gelecektir. Böylelikle öğrenme ve üretme arzusu olan öğrenecektir. Öğretmen öğrencinin farkına varamayacak öğrenci kendisini fark ettirecektir. Sınıf yönetiminden ziyade sistem üzerinden dönütlere ve dikkate bakılacaktır. Uzaktan eğitimle derslerdeki başarıdan ziyade bilgiye hızlı ulaşma ve bilgiyi öne çıkarma çabası olacaktır. Şu an için uzaktan eğitimin bunun en güçlü örneği olduğu söylenebilir. Dünyada  bilgi birikiminin ikiye üçe katlandığı bu dönemde kendisini teknolojik uçuşun içinde bulan  genç nüfus için  okullar, artık nostaljik kurumlar özelliğine geçecektir.     

Her şeyi yatağında ya da oturduğu yerden görmek isteyen ve oradan görülmek isteyen bir nesil için uzaktan eğitim kaçınılmazdı. Bu hızlı gelişimde tabi ki uzaktan eğitim olmazsa olmazdı. Okullarda ve günün hızlı gelişen dünyasında; kendi yetenekleri karşısında, yetersiz kalan bir öğretmenin elinde  sınıfta aptal pozisyonunda duran öğrenci, yeteneklerini uzaktan eğitimle sergileme imkanı bulacaktır. Yine bu tür öğrenciler uzaktan eğitimle ya da evinde gerçekleştirmek istediği birçok buluşu bu şekilde toplumsal yarar olarak sunabilirler. Klasik öğrenme modelinde sürekli başkalarının buluşu ve  ortaya koydukları üzerinden öğrenen öğrenci bu şekilde kendi bulduklarını öğretecektir. Uzaktan eğitim, bilgi ve beceri anlamında bireylerden yeni özelliklerini de talep etmektedir.  Uzaktan  eğitimdeki en büyük sıkıntı değerler konusundaki rol modelliğin ve sosyal ahlak kurallarının alınması ve uygulamalarında problemler doğurabilecek olması. Sosyal iletişimin yok olması çevresel etkilerden ve doğadaki düzen ve  ahenkten uzak tamamen kendi dünyasına dönük bireysel bir yaşama geçişin hali hazırdaki alt yapısını güçlendirmiş olur. Uzaktan eğitimle bilgide işbirliğinden ziyade etkileşime dayalı şifreleri kendisinde olmak kaydıyla kısmi paylaşımlara da açık olacaktır. Eğitim tamamen öğrenci odaklı olacaktır. 

Beklenmedik bir şekilde uzaktan eğitimle karşılaşan öğrenciler için sonuçta okul sosyal bir ortamdı, arkadaşlıklar ve evin dışında akran iletişiminin olduğu mekanlardı. Bu durumdan dolayı içsel bir ev okul çatışması yaşayan öğrenciler de zamanla bu iletişime alışıp bu sefer ekran arkadaşlık grupları oluşturacaklar. İçerisinden geçtiğimiz bu zorlu dönem  ilerisi için düşünülen bu tür çalışmaların da denenme dönemi olmuş oldu. Uzaktan eğitim birçok kurum için de model olmaya başladı. Birçok büro çalışanı iş ve işlemlerini evinde eşofmanlarını çıkarmadan yapmaya başladılar. Evdeki rahatlığa alışacak olan öğrenci, ilerde evde uzaktan eğitim mi almak istersin yoksa okulda mı eğitim almak istersin tercihinde büyük ihtimal evde uzaktan eğitimi tercih edecektir.Çünkü ev onun için güven disiplini olmayan kendi kurallarının geçerli olduğu bir ortamdır. Bu süreç bizlere şöyle bir eğitim modelini de getirmektedir. Alternatif bir yöntem olarak uzaktan eğitim, bir yandan bina, tesis ve derslik yetersizliği gibi mevcut eğitim kurumlarının eksikliklerini ortadan kaldırmakta; diğer yandan, gelişmiş eğitim araç-gereçlerden yararlanarak kişi başına düşen maliyeti azaltmaktadır. (Şefik ve Gültekin) Yeni dönemde okullar meslek liselerine dönüşebilir. Diğer Anadolu ve Fen Liseleri gibi nitelikli saydığımız okullar ise uzaktan eğitimle eğitimlerine devam edebilirler. Böylelikle eğitimde maliyet düşmüş olur. Meslek Liseleri  tam bir atölyeye çevrilerek bu süreçte uygulamaya konulan küçük çaplı ihtiyaç malzemelerini üretim yeri olabilir(maske, dezenfektan) örnek üretimlere şahit olduk. Eğer geliştirilirse daha ileri boyutta da üretimler yapılabilir.  

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #