A.NURİ KAHRAMAN ahmetnurikahraman@gmail.com

ZAMANE ÖĞRETMENLERİ

26 Ocak 2015 Pazartesi 08:20

İdeal bir öğretmen: Sadece içinde bulunulan  zamana değil  , zamanların  ötesine ışık tutan, insanlara ve insanlığa  faydalı işler yapan   vizyon ve misyon sahibi bir insan  olabilendir.       
Her ne kadar  ‘’Öğretmenlik mesleği, tarihte ilk defa, okulun M.Ö. 3000 yıllarında Sümer'de kurumsallaşmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır (Kramer, 1998, 1-6).’’ diye bilinse de  aslında  bu meslek bence  ilk insan  Hz Adem’e  kadar  dayanmaktadır. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler şüphesiz dönemlerinin ve kavimlerinin en iyi  öğretmenleriydi. Bu yüzden  öğretmenlik,  peygamberlik mesleği olarak bilinmektedir.
Öğretmenlik mesleğinin  zirve yaptığı dönem olan asrı saadet ve  gelmiş geçmiş ve gelecek zaman ların  başöğretmeni;  hiç şüphesiz son peygamber, Habibi Zişan ,Kutlu Nebi, Kainatın Sultanı : Hz Muhammed Mustafa’dır.
Önümüzde mükemmel bir  rol modelin (Hz Peygamber Muhammed Mustafa) olmasına rağmen öğretmenlik ,  bazı toplumsal olay, olgu ve süreçlerin etkisinde değişmiş ve erozyona uğramıştır. Bu değişme ve gelişmelerin hemen hepsi toplumsal örgütlenmelerin yenilendiği süreç içinde gerçekleşmiş ve bir sonraki aşamanın temelini oluşturmuşlardır.
Günümüzde, küreselleşmenin de etkisiyle   öğretmenlik  mesleğinin   kutsiyeti de  etkilenmeye başlamıştır. Toplumun öğretmenlik mesleğine bakış açısı  çok değişmese de öğretmene bakış açısı değişmiş, öğretmenden  beklentiler toplumun ihtiyacına cevap vermenin biraz ötesinde kalmaya başlamıştır.
Bu nedenlerin  en önemlilerinden birisi de küreselleşmedir. Küreselleşmenin getirdiği  birtakım olumsuzluklar,   öğretmeni ve öğretmenliği  de etkilemeye başladı. Bu olumsuz etkilenmeyi biraz somutlaştıralım. Öğretmenlik mesleğinin amaçlarından ve belki de   en önemlilerinden biri olan   ; dava adamı olacak  nesillerin yetiştirilememesidir. Yine öğretmenlerin   mesleğini  icra ederken çeşitli sebeplerden dolayı yaptıkları işe motive olamamaları ,  iş tatminlerinin düşmesi ve bunlara bağlı olarak  öğretmenlerin ders işlemekten ve okuldan soğumaları gibi  durumlar meydana gelmeye başlamıştır.
Yukarıda bahse konu olan ,  sebeplerin de etkisiyle; hedefsiz, amaçsız , verimsiz ve en önemlisi  de ahlaki değerlerden yoksun   bir gençlik   yetişmeye başlamaktadır. Bu gençliğin yetişmesinde toplumun her kademesinin sorumluluğu olsa da en önemli sorumluluğa sahip olanların başında öğretmenler gelmektedir. Toplumsal bir problem haline  dönüşmeye  başlayan bu durumun çözümü de yine öğretmenlerimize düşmektedir.
Ne zaman  toplum olarak  eğitimcilerimize  hak ettikleri  değer ve önemi  (maddi ve manevi) fazlasıyla verirsek bu sorunlar ortadan sonsuza dek kalkacaktır.

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #