ABDULLAH FAKİHOĞLU abdullahfakihoglu@gmail.com

MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI SORUNU?

19 Aralık 2014 Cuma 10:24

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Atanmalarına ilişkin Yönetmelik büyük tartışmalar eşliğinde üzerinde mutabakat sağlanmadan ve uygulamada yaşanacak sıkıntılar göz ardı edilerek alelacele yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bakanlık bürokratlarının bu bir temizlik yönetmeliğidir, kısa zamanda değişecek dediği yönetmeliğin Müdürlük atamalarından sonra öngörülemeyen yeni bir sıkıntı daha gün yüzüne çıkmış durumda.

Şöyle ki; Müdür atamalarında sonra müdürsüz kalan ve müdür atanmayan eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından dört yıllık görev sürelerini tamamlayanların, görev sürelerinin uzatılması veya sonlandırılmasıyla ilgili yönetmelikte herhangi bir hüküm bulunmadığından İl Milli Eğitimler bu konuda ne yapacaklarını şaşırmış durumda işin garip tarafı Bakanlıktan da bu konuda net bir cevap alınamıyor.

Yönetmelikte yer almadığı halde norm fazlalarına yönelik uygulamada bir yıl erteleme, İ.H.L Meslek Dersleri Öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin tüm okullara yönetici olabilmesi ve öğrencilerinin tamamı kız olan okullara kadın aday bulunmaması durumunda erkek adaylardan da atama yapılabileceği sorunlarını Sayın Bakan Nabi AVCI’nın imzasıyla illere gönderilen yazılarla benzer sorunları çözüme kavuşturan Bakanlık, Müdürsüz kalan okullarda görev yapan yöneticileri görev süresinin uzatılması konusunda da benzer çözümler üretebilir.

Saygılarımla…

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #