MAHİR KILIÇOĞLU mahirkilicoglu@hotmail.com

YENİ PDR YÖNETMELİĞİ

14 Ağustos 2020 Cuma 10:09

Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği 14.08.2020 tarihi itibarıyla yenilendi. Bu yönetmelikle kamuoyunda en çok tartışılan Rehber öğretmenlere nöbet görevi yasaklandı.

Bir önceki yönetmeliğin adı “Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” iken 31213 sayılı ve 14.08.2020 tarihli yönetmeliğin adı “Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği” şeklinde çıkmıştır. Bu başlık bile rehberlik hizmetlerinde bir bakış VE yaklaşım değişimi olduğunu ve bunun ilgili yönetmeliğe yansıdığını gösteriyor.

31213 sayılı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde göze çarpan en önemli konu başlıktan sonra metnin önceki yönetmeliğe göre oldukça kısalmış olmasıdır. Bunun nedeni Rehberlik ve Araştırma Merkezleriyle ilgili maddelerin önceki yönetmelikte varken, 31213 sayılı yönetmelikte kısaca bahsedilmiş.

Yeni haliyle yönetmelik sadece Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerine hasredilmiş. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) işleyişiyle ilgili maddeler çıkarılmış, bu yönetmeliğe RAM’lar için ayrı bir yönerge çıkacağı ifadesi konulmuştur.

31213 sayılı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde dikkati çeken en önemli başka değişiklik de Rehber Öğretmen tanımı haricinde Psikolojik Danışman tanımının yapılmasıdır. Buna göre:

Rehber öğretmen:  Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan, okul rehberlik ve psikolojik danışma programının uygulanması ve koordinasyonunun sağlanmasında program sorumlusu olarak görev alan, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personeli ifade ediyor.

Psikolojik Danışman: Üniversitelerin eğitimde psikolojik hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile psikolojik danışma ve rehberlik veya bu alana denk kabul edilen programlardan en az lisans düzeyinde eğitim almış personeli ifade ediyor.

Anlaşıldığı kadarıyla alan mezunları hem rehber öğretmen hem de ‘Psikolojik Danışman’ olarak unvan kullanabilecekken, alan mezunu olmayanlar sadece ‘Rehber Öğretmen’ unvanını kullanabilecek. Burada önemli olan alan dışından gelenlerle alan mezunlarının farkının ortaya konulması değildir, önemli olan PDR alanından mezun kişilerin bu mezuniyetle kazanılmış unvan haklarının verilmesidir. Bunun atama branşı açısından değişimi olacak mı, olacaksa nasıl olacak cidden merak ediyorum.

31213 sayılı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde RAM’la ilgili maddeler çıktığı gibi tanımlar da çıkmış. Bunun yanında yeni yönetmeliğe Destek hizmetler, e-Rehberlik sistemi, Gelişimsel ve önleyici hizmetler, Genel hedef, Hesap verebilirlik, İhtiyaç analizi, İyileştirici hizmetler, Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı, Özel hedef, Psikoeğitim programı ve Yerel hedef şeklinde yeni tanımlar konulmuş. Ayrıca Rehberlik Servisinin adı Rehberlik ve psikolojik danışma servisi olarak değiştirilmiş.

Yönetmelikte bir zihniyet değişikliği açıkça görülüyor. Eski ve yeni yönetmeliğin Rehberlik hizmetlerinin amaçlarıyla ilgili 4. Maddede bunu açıkça görmek mümkündür.  Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmet türleri de yeni yönetmelikte yepyeni bir şekilde ele alınmıştır.

Rehber öğretmenlerin çalışma saatleri ve verilebilecek, verilemeyecek görevlerle ilgili karmaşaya bu yönetmelik son vermiştir. Rehber öğretmenlere belleticilik ve sınav görevi talebine bağlı olarak verilirken, nöbet görevi kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Böylelikle nöbet ve belleticilik görevi konusunda getirilen yanlış uygulama 3 yıl sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

Rehber Öğretmenlerin çalışma saatleri konusunda ders saati mi yoksa çalışma saati mi dikkate alınacak şeklinde bir karmaşa yaşanıyordu. Yönetmelik bunu da düzenlemiş ve 1 çalışma saatini 60 dk. diyerek Rehber öğretmenlerin haftalık çalışma saatini 30 saat olarak düzenlemiştir.

Sonuç olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri eğitimin olmazsa olmazıdır. Yeni yönetmeliğe en çok, rehber öğretmenin nöbet tutmasını alanın doğasına aykırı olarak gören rehber öğretmenler sevindi. Kuşkusuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini ciddi şekilde zedeleyen görevlerin yönetmelikten çıkarılması alanda çalışan bütün Psikolojik Danışmanlarca bekleniyordu.

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #